An experimental fork of FluffyChat.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1381 lines
31 KiB

6 months ago
6 months ago
6 months ago
6 months ago
 1. {
 2. "@@locale": "pl",
 3. "@@last_modified": "2020-09-23 11:46:02.094481",
 4. "about": "O nas",
 5. "@about": {
 6. "type": "text",
 7. "placeholders": {}
 8. },
 9. "acceptedTheInvitation": "{username} zaakceptował/-a zaproszenie",
 10. "@acceptedTheInvitation": {
 11. "type": "text",
 12. "placeholders": {
 13. "username": {}
 14. }
 15. },
 16. "account": "Konto",
 17. "@account": {
 18. "type": "text",
 19. "placeholders": {}
 20. },
 21. "accountInformation": "Informacje o koncie",
 22. "@accountInformation": {
 23. "type": "text",
 24. "placeholders": {}
 25. },
 26. "activatedEndToEndEncryption": "{username} aktywował/-a szyfrowanie end-to-end",
 27. "@activatedEndToEndEncryption": {
 28. "type": "text",
 29. "placeholders": {
 30. "username": {}
 31. }
 32. },
 33. "addGroupDescription": "Dodaj opis grupy",
 34. "@addGroupDescription": {
 35. "type": "text",
 36. "placeholders": {}
 37. },
 38. "admin": "Admin",
 39. "@admin": {
 40. "type": "text",
 41. "placeholders": {}
 42. },
 43. "alias": "alias",
 44. "@alias": {
 45. "type": "text",
 46. "placeholders": {}
 47. },
 48. "alreadyHaveAnAccount": "Masz już konto?",
 49. "@alreadyHaveAnAccount": {
 50. "type": "text",
 51. "placeholders": {}
 52. },
 53. "anyoneCanJoin": "Każdy może dołączyć",
 54. "@anyoneCanJoin": {
 55. "type": "text",
 56. "placeholders": {}
 57. },
 58. "archive": "Archiwum",
 59. "@archive": {
 60. "type": "text",
 61. "placeholders": {}
 62. },
 63. "archivedRoom": "Zarchiwizowane pokoje",
 64. "@archivedRoom": {
 65. "type": "text",
 66. "placeholders": {}
 67. },
 68. "areGuestsAllowedToJoin": "Czy użytkownicy-goście mogą dołączyć",
 69. "@areGuestsAllowedToJoin": {
 70. "type": "text",
 71. "placeholders": {}
 72. },
 73. "areYouSure": "Jesteś pewny/-a?",
 74. "@areYouSure": {
 75. "type": "text",
 76. "placeholders": {}
 77. },
 78. "authentication": "Autoryzacja",
 79. "@authentication": {
 80. "type": "text",
 81. "placeholders": {}
 82. },
 83. "avatarHasBeenChanged": "Zdjęcie profilowe zostało zmienione",
 84. "@avatarHasBeenChanged": {
 85. "type": "text",
 86. "placeholders": {}
 87. },
 88. "banFromChat": "Ban na czacie",
 89. "@banFromChat": {
 90. "type": "text",
 91. "placeholders": {}
 92. },
 93. "banned": "Zbanowany/-a",
 94. "@banned": {
 95. "type": "text",
 96. "placeholders": {}
 97. },
 98. "bannedUser": "{username} zbanował/-a {targetName}",
 99. "@bannedUser": {
 100. "type": "text",
 101. "placeholders": {
 102. "username": {},
 103. "targetName": {}
 104. }
 105. },
 106. "byDefaultYouWillBeConnectedTo": "Domyślnie łączy się z {homeserver}",
 107. "@byDefaultYouWillBeConnectedTo": {
 108. "type": "text",
 109. "placeholders": {
 110. "homeserver": {}
 111. }
 112. },
 113. "cancel": "Anuluj",
 114. "@cancel": {
 115. "type": "text",
 116. "placeholders": {}
 117. },
 118. "changedTheChatAvatar": "{username} zmienił/-a zdjęcie profilowe",
 119. "@changedTheChatAvatar": {
 120. "type": "text",
 121. "placeholders": {
 122. "username": {}
 123. }
 124. },
 125. "changedTheChatDescriptionTo": "{username} zmienił/-a opis czatu na: '{description}'",
 126. "@changedTheChatDescriptionTo": {
 127. "type": "text",
 128. "placeholders": {
 129. "username": {},
 130. "description": {}
 131. }
 132. },
 133. "changedTheChatNameTo": "{username} zmienił/-a nick na: '{chatname}'",
 134. "@changedTheChatNameTo": {
 135. "type": "text",
 136. "placeholders": {
 137. "username": {},
 138. "chatname": {}
 139. }
 140. },
 141. "changedTheChatPermissions": "{username} zmienił/-a uprawnienia czatu",
 142. "@changedTheChatPermissions": {
 143. "type": "text",
 144. "placeholders": {
 145. "username": {}
 146. }
 147. },
 148. "changedTheDisplaynameTo": "{username} zmienił/-a wyświetlany nick na: {displayname}",
 149. "@changedTheDisplaynameTo": {
 150. "type": "text",
 151. "placeholders": {
 152. "username": {},
 153. "displayname": {}
 154. }
 155. },
 156. "changedTheGuestAccessRules": "{username} zmienił/-a zasady dostępu dla gości",
 157. "@changedTheGuestAccessRules": {
 158. "type": "text",
 159. "placeholders": {
 160. "username": {}
 161. }
 162. },
 163. "changedTheGuestAccessRulesTo": "{username} zmienił/-a zasady dostępu dla gości na: {rules}",
 164. "@changedTheGuestAccessRulesTo": {
 165. "type": "text",
 166. "placeholders": {
 167. "username": {},
 168. "rules": {}
 169. }
 170. },
 171. "changedTheHistoryVisibility": "{username} zmienił/-a widoczność historii",
 172. "@changedTheHistoryVisibility": {
 173. "type": "text",
 174. "placeholders": {
 175. "username": {}
 176. }
 177. },
 178. "changedTheHistoryVisibilityTo": "{username} zmienił/-a widoczność historii na: {rules}",
 179. "@changedTheHistoryVisibilityTo": {
 180. "type": "text",
 181. "placeholders": {
 182. "username": {},
 183. "rules": {}
 184. }
 185. },
 186. "changedTheJoinRules": "{username} zmienił/-a zasady wejścia",
 187. "@changedTheJoinRules": {
 188. "type": "text",
 189. "placeholders": {
 190. "username": {}
 191. }
 192. },
 193. "changedTheJoinRulesTo": "{username} zmienił/-a zasady wejścia na: {joinRules}",
 194. "@changedTheJoinRulesTo": {
 195. "type": "text",
 196. "placeholders": {
 197. "username": {},
 198. "joinRules": {}
 199. }
 200. },
 201. "changedTheProfileAvatar": "{username} zmienił/-a zdjęcie profilowe",
 202. "@changedTheProfileAvatar": {
 203. "type": "text",
 204. "placeholders": {
 205. "username": {}
 206. }
 207. },
 208. "changedTheRoomAliases": "{username} zmienił/-a skrót pokoju",
 209. "@changedTheRoomAliases": {
 210. "type": "text",
 211. "placeholders": {
 212. "username": {}
 213. }
 214. },
 215. "changedTheRoomInvitationLink": "{username} zmienił/-a link do zaproszenia do pokoju",
 216. "@changedTheRoomInvitationLink": {
 217. "type": "text",
 218. "placeholders": {
 219. "username": {}
 220. }
 221. },
 222. "changelog": "Dziennik zmian",
 223. "@changelog": {
 224. "type": "text",
 225. "placeholders": {}
 226. },
 227. "changeTheHomeserver": "Zmień serwer domyślny",
 228. "@changeTheHomeserver": {
 229. "type": "text",
 230. "placeholders": {}
 231. },
 232. "changeTheme": "Zmień swój styl",
 233. "@changeTheme": {
 234. "type": "text",
 235. "placeholders": {}
 236. },
 237. "changeTheNameOfTheGroup": "Zmień nazwę grupy",
 238. "@changeTheNameOfTheGroup": {
 239. "type": "text",
 240. "placeholders": {}
 241. },
 242. "changeTheServer": "Zmień tapetę",
 243. "@changeTheServer": {
 244. "type": "text",
 245. "placeholders": {}
 246. },
 247. "changeWallpaper": "Zmień tapetę",
 248. "@changeWallpaper": {
 249. "type": "text",
 250. "placeholders": {}
 251. },
 252. "channelCorruptedDecryptError": "Szyfrowanie zostało uszkodzone",
 253. "@channelCorruptedDecryptError": {
 254. "type": "text",
 255. "placeholders": {}
 256. },
 257. "chatDetails": "Szczegóły czatu",
 258. "@chatDetails": {
 259. "type": "text",
 260. "placeholders": {}
 261. },
 262. "chooseAStrongPassword": "Wybierz silne hasło",
 263. "@chooseAStrongPassword": {
 264. "type": "text",
 265. "placeholders": {}
 266. },
 267. "chooseAUsername": "Wybierz nick",
 268. "@chooseAUsername": {
 269. "type": "text",
 270. "placeholders": {}
 271. },
 272. "close": "Zamknij",
 273. "@close": {
 274. "type": "text",
 275. "placeholders": {}
 276. },
 277. "confirm": "Potwierdź",
 278. "@confirm": {
 279. "type": "text",
 280. "placeholders": {}
 281. },
 282. "connect": "Połącz",
 283. "@connect": {
 284. "type": "text",
 285. "placeholders": {}
 286. },
 287. "connectionAttemptFailed": "Próba połączenia nie powiodła się",
 288. "@connectionAttemptFailed": {
 289. "type": "text",
 290. "placeholders": {}
 291. },
 292. "contactHasBeenInvitedToTheGroup": "Kontakt został zaproszony do grupy",
 293. "@contactHasBeenInvitedToTheGroup": {
 294. "type": "text",
 295. "placeholders": {}
 296. },
 297. "contentViewer": "Przeglądarka treści",
 298. "@contentViewer": {
 299. "type": "text",
 300. "placeholders": {}
 301. },
 302. "copiedToClipboard": "Skopiowano do schowka",
 303. "@copiedToClipboard": {
 304. "type": "text",
 305. "placeholders": {}
 306. },
 307. "copy": "Kopiuj",
 308. "@copy": {
 309. "type": "text",
 310. "placeholders": {}
 311. },
 312. "couldNotDecryptMessage": "Nie można odszyfrować wiadomości: {error}",
 313. "@couldNotDecryptMessage": {
 314. "type": "text",
 315. "placeholders": {
 316. "error": {}
 317. }
 318. },
 319. "couldNotSetAvatar": "Nie można ustawić zdjęcia profilowego",
 320. "@couldNotSetAvatar": {
 321. "type": "text",
 322. "placeholders": {}
 323. },
 324. "couldNotSetDisplayname": "Nie można ustawić wyświetlanego nicku",
 325. "@couldNotSetDisplayname": {
 326. "type": "text",
 327. "placeholders": {}
 328. },
 329. "countParticipants": "{count} uczestników",
 330. "@countParticipants": {
 331. "type": "text",
 332. "placeholders": {
 333. "count": {}
 334. }
 335. },
 336. "create": "Stwórz",
 337. "@create": {
 338. "type": "text",
 339. "placeholders": {}
 340. },
 341. "createAccountNow": "Stwórz konto teraz",
 342. "@createAccountNow": {
 343. "type": "text",
 344. "placeholders": {}
 345. },
 346. "createdTheChat": "{username} stworzył/-a czat",
 347. "@createdTheChat": {
 348. "type": "text",
 349. "placeholders": {
 350. "username": {}
 351. }
 352. },
 353. "createNewGroup": "Stwórz nową grupę",
 354. "@createNewGroup": {
 355. "type": "text",
 356. "placeholders": {}
 357. },
 358. "darkTheme": "Ciemny",
 359. "@darkTheme": {
 360. "type": "text",
 361. "placeholders": {}
 362. },
 363. "dateAndTimeOfDay": "{date}, {timeOfDay}",
 364. "@dateAndTimeOfDay": {
 365. "type": "text",
 366. "placeholders": {
 367. "date": {},
 368. "timeOfDay": {}
 369. }
 370. },
 371. "dateWithoutYear": "{month}-{day}",
 372. "@dateWithoutYear": {
 373. "type": "text",
 374. "placeholders": {
 375. "month": {},
 376. "day": {}
 377. }
 378. },
 379. "dateWithYear": "{day}-{month}-{year}",
 380. "@dateWithYear": {
 381. "type": "text",
 382. "placeholders": {
 383. "year": {},
 384. "month": {},
 385. "day": {}
 386. }
 387. },
 388. "delete": "Usuń",
 389. "@delete": {
 390. "type": "text",
 391. "placeholders": {}
 392. },
 393. "deleteMessage": "Usuń wiadomość",
 394. "@deleteMessage": {
 395. "type": "text",
 396. "placeholders": {}
 397. },
 398. "deny": "Odrzuć",
 399. "@deny": {
 400. "type": "text",
 401. "placeholders": {}
 402. },
 403. "device": "Urządzenie",
 404. "@device": {
 405. "type": "text",
 406. "placeholders": {}
 407. },
 408. "devices": "Urządzenia",
 409. "@devices": {
 410. "type": "text",
 411. "placeholders": {}
 412. },
 413. "discardPicture": "Odrzuć zdjęcie",
 414. "@discardPicture": {
 415. "type": "text",
 416. "placeholders": {}
 417. },
 418. "displaynameHasBeenChanged": "Wyświetlany nick został zmieniony",
 419. "@displaynameHasBeenChanged": {
 420. "type": "text",
 421. "placeholders": {}
 422. },
 423. "donate": "Wsparcie",
 424. "@donate": {
 425. "type": "text",
 426. "placeholders": {}
 427. },
 428. "downloadFile": "Pobierz plik",
 429. "@downloadFile": {
 430. "type": "text",
 431. "placeholders": {}
 432. },
 433. "editDisplayname": "Edytuj wyświetlany nick",
 434. "@editDisplayname": {
 435. "type": "text",
 436. "placeholders": {}
 437. },
 438. "editJitsiInstance": "Edytuj instancje Jitsi",
 439. "@editJitsiInstance": {
 440. "type": "text",
 441. "placeholders": {}
 442. },
 443. "emptyChat": "Pusty czat",
 444. "@emptyChat": {
 445. "type": "text",
 446. "placeholders": {}
 447. },
 448. "enableEncryptionWarning": "Nie będziesz już mógł wyłączyć szyfrowania. Jesteś pewny?",
 449. "@enableEncryptionWarning": {
 450. "type": "text",
 451. "placeholders": {}
 452. },
 453. "encryptionAlgorithm": "Algorytm szyfrowania",
 454. "@encryptionAlgorithm": {
 455. "type": "text",
 456. "placeholders": {}
 457. },
 458. "encryptionNotEnabled": "Szyfrowanie nie jest włączone",
 459. "@encryptionNotEnabled": {
 460. "type": "text",
 461. "placeholders": {}
 462. },
 463. "end2endEncryptionSettings": "Ustawienia szyfrowania end-to-end",
 464. "@end2endEncryptionSettings": {
 465. "type": "text",
 466. "placeholders": {}
 467. },
 468. "enterAGroupName": "Wpisz nazwę grupy",
 469. "@enterAGroupName": {
 470. "type": "text",
 471. "placeholders": {}
 472. },
 473. "enterAUsername": "Wpisz nick",
 474. "@enterAUsername": {
 475. "type": "text",
 476. "placeholders": {}
 477. },
 478. "enterYourHomeserver": "Wpisz swój serwer domowy",
 479. "@enterYourHomeserver": {
 480. "type": "text",
 481. "placeholders": {}
 482. },
 483. "fileName": "Nazwa pliku",
 484. "@fileName": {
 485. "type": "text",
 486. "placeholders": {}
 487. },
 488. "fileSize": "Rozmiar pliku",
 489. "@fileSize": {
 490. "type": "text",
 491. "placeholders": {}
 492. },
 493. "fluffychat": "FurryChat",
 494. "@fluffychat": {
 495. "type": "text",
 496. "placeholders": {}
 497. },
 498. "forward": "Przekaż",
 499. "@forward": {
 500. "type": "text",
 501. "placeholders": {}
 502. },
 503. "friday": "Piątek",
 504. "@friday": {
 505. "type": "text",
 506. "placeholders": {}
 507. },
 508. "fromJoining": "Od dołączenia",
 509. "@fromJoining": {
 510. "type": "text",
 511. "placeholders": {}
 512. },
 513. "fromTheInvitation": "Od zaproszenia",
 514. "@fromTheInvitation": {
 515. "type": "text",
 516. "placeholders": {}
 517. },
 518. "group": "Grupa",
 519. "@group": {
 520. "type": "text",
 521. "placeholders": {}
 522. },
 523. "groupDescription": "Opis grupy",
 524. "@groupDescription": {
 525. "type": "text",
 526. "placeholders": {}
 527. },
 528. "groupDescriptionHasBeenChanged": "Opis grupy został zmieniony",
 529. "@groupDescriptionHasBeenChanged": {
 530. "type": "text",
 531. "placeholders": {}
 532. },
 533. "groupIsPublic": "Grupa jest publiczna",
 534. "@groupIsPublic": {
 535. "type": "text",
 536. "placeholders": {}
 537. },
 538. "groupWith": "Grupa z {displayname}",
 539. "@groupWith": {
 540. "type": "text",
 541. "placeholders": {
 542. "displayname": {}
 543. }
 544. },
 545. "guestsAreForbidden": "Goście są zabronieni",
 546. "@guestsAreForbidden": {
 547. "type": "text",
 548. "placeholders": {}
 549. },
 550. "guestsCanJoin": "Goście mogą dołączyć",
 551. "@guestsCanJoin": {
 552. "type": "text",
 553. "placeholders": {}
 554. },
 555. "hasWithdrawnTheInvitationFor": "{username} wycofał/-a zaproszenie dla {targetName}",
 556. "@hasWithdrawnTheInvitationFor": {
 557. "type": "text",
 558. "placeholders": {
 559. "username": {},
 560. "targetName": {}
 561. }
 562. },
 563. "help": "Pomoc",
 564. "@help": {
 565. "type": "text",
 566. "placeholders": {}
 567. },
 568. "homeserverIsNotCompatible": "Serwer domowy nie jest kompatybilny",
 569. "@homeserverIsNotCompatible": {
 570. "type": "text",
 571. "placeholders": {}
 572. },
 573. "id": "ID",
 574. "@id": {
 575. "type": "text",
 576. "placeholders": {}
 577. },
 578. "identity": "Tożsamość",
 579. "@identity": {
 580. "type": "text",
 581. "placeholders": {}
 582. },
 583. "inviteContact": "Zaproś kontakty",
 584. "@inviteContact": {
 585. "type": "text",
 586. "placeholders": {}
 587. },
 588. "inviteContactToGroup": "Zaproś kontakty do {groupName}",
 589. "@inviteContactToGroup": {
 590. "type": "text",
 591. "placeholders": {
 592. "groupName": {}
 593. }
 594. },
 595. "invited": "Zaproszono",
 596. "@invited": {
 597. "type": "text",
 598. "placeholders": {}
 599. },
 600. "invitedUser": "{username} zaprosił/-a {targetName}",
 601. "@invitedUser": {
 602. "type": "text",
 603. "placeholders": {
 604. "username": {},
 605. "targetName": {}
 606. }
 607. },
 608. "invitedUsersOnly": "Tylko zaproszeni użytkownicy",
 609. "@invitedUsersOnly": {
 610. "type": "text",
 611. "placeholders": {}
 612. },
 613. "inviteText": "{username} zaprosił/-a cię do FluffyChat. \n1. Zainstaluj FluffyChat: https://fluffychat.im \n2. Zarejestuj się lub zaloguj \n3. Otwórz link zaproszenia: {link}",
 614. "@inviteText": {
 615. "type": "text",
 616. "placeholders": {
 617. "username": {},
 618. "link": {}
 619. }
 620. },
 621. "isTyping": "pisze...",
 622. "@isTyping": {
 623. "type": "text",
 624. "placeholders": {}
 625. },
 626. "joinedTheChat": "{username} dołączył/-a do czatu",
 627. "@joinedTheChat": {
 628. "type": "text",
 629. "placeholders": {
 630. "username": {}
 631. }
 632. },
 633. "kicked": "{username} wyrzucił/-a {targetName}",
 634. "@kicked": {
 635. "type": "text",
 636. "placeholders": {
 637. "username": {},
 638. "targetName": {}
 639. }
 640. },
 641. "kickedAndBanned": "{username} wyrzucił/-a i zbanował/-a {targetName}",
 642. "@kickedAndBanned": {
 643. "type": "text",
 644. "placeholders": {
 645. "username": {},
 646. "targetName": {}
 647. }
 648. },
 649. "kickFromChat": "Wyrzuć z czatu",
 650. "@kickFromChat": {
 651. "type": "text",
 652. "placeholders": {}
 653. },
 654. "lastActiveAgo": "Ostatnio widziano: {localizedTimeShort}",
 655. "@lastActiveAgo": {
 656. "type": "text",
 657. "placeholders": {
 658. "localizedTimeShort": {}
 659. }
 660. },
 661. "lastSeenIp": "Ostatnie widziane IP",
 662. "@lastSeenIp": {
 663. "type": "text",
 664. "placeholders": {}
 665. },
 666. "leave": "Wyjdź",
 667. "@leave": {
 668. "type": "text",
 669. "placeholders": {}
 670. },
 671. "leftTheChat": "Opuścił/-a czat",
 672. "@leftTheChat": {
 673. "type": "text",
 674. "placeholders": {}
 675. },
 676. "license": "Licencja",
 677. "@license": {
 678. "type": "text",
 679. "placeholders": {}
 680. },
 681. "lightTheme": "Jasny",
 682. "@lightTheme": {
 683. "type": "text",
 684. "placeholders": {}
 685. },
 686. "loadCountMoreParticipants": "Załaduj jeszcze {count} uczestników",
 687. "@loadCountMoreParticipants": {
 688. "type": "text",
 689. "placeholders": {
 690. "count": {}
 691. }
 692. },
 693. "loadingPleaseWait": "Ładowanie… Proszę czekać",
 694. "@loadingPleaseWait": {
 695. "type": "text",
 696. "placeholders": {}
 697. },
 698. "login": "Zaloguj",
 699. "@login": {
 700. "type": "text",
 701. "placeholders": {}
 702. },
 703. "logInTo": "Zaloguj się do {homeserver}",
 704. "@logInTo": {
 705. "type": "text",
 706. "placeholders": {
 707. "homeserver": {}
 708. }
 709. },
 710. "logout": "Wyloguj",
 711. "@logout": {
 712. "type": "text",
 713. "placeholders": {}
 714. },
 715. "makeAModerator": "Uczyń moderatorem",
 716. "@makeAModerator": {
 717. "type": "text",
 718. "placeholders": {}
 719. },
 720. "makeAnAdmin": "Uczyń adminem",
 721. "@makeAnAdmin": {
 722. "type": "text",
 723. "placeholders": {}
 724. },
 725. "makeSureTheIdentifierIsValid": "Upewnij się, że identyfikator jest prawidłowy",
 726. "@makeSureTheIdentifierIsValid": {
 727. "type": "text",
 728. "placeholders": {}
 729. },
 730. "messageWillBeRemovedWarning": "Wiadomość zostanie usunięta dla wszystkich użytkowników",
 731. "@messageWillBeRemovedWarning": {
 732. "type": "text",
 733. "placeholders": {}
 734. },
 735. "moderator": "Moderator",
 736. "@moderator": {
 737. "type": "text",
 738. "placeholders": {}
 739. },
 740. "monday": "Poniedziałek",
 741. "@monday": {
 742. "type": "text",
 743. "placeholders": {}
 744. },
 745. "muteChat": "Wycisz czat",
 746. "@muteChat": {
 747. "type": "text",
 748. "placeholders": {}
 749. },
 750. "needPantalaimonWarning": "Należy pamiętać, że Pantalaimon wymaga na razie szyfrowania end-to-end.",
 751. "@needPantalaimonWarning": {
 752. "type": "text",
 753. "placeholders": {}
 754. },
 755. "newMessageInFluffyChat": "Nowa wiadomość w FurryChat",
 756. "@newMessageInFluffyChat": {
 757. "type": "text",
 758. "placeholders": {}
 759. },
 760. "newPrivateChat": "Nowy prywatny czat",
 761. "@newPrivateChat": {
 762. "type": "text",
 763. "placeholders": {}
 764. },
 765. "noGoogleServicesWarning": "Wygląda na to, że nie masz usług Google w swoim telefonie. To dobra decyzja dla twojej prywatności! Aby otrzymywać powiadomienia wysyłane w FurryChat, zalecamy korzystanie z microG: https://microg.org/",
 766. "@noGoogleServicesWarning": {
 767. "type": "text",
 768. "placeholders": {}
 769. },
 770. "none": "Brak",
 771. "@none": {
 772. "type": "text",
 773. "placeholders": {}
 774. },
 775. "noPermission": "Brak uprawnień",
 776. "@noPermission": {
 777. "type": "text",
 778. "placeholders": {}
 779. },
 780. "noRoomsFound": "Nie znaleziono pokoi...",
 781. "@noRoomsFound": {
 782. "type": "text",
 783. "placeholders": {}
 784. },
 785. "notSupportedInWeb": "Nie obsługiwane w sieci",
 786. "@notSupportedInWeb": {
 787. "type": "text",
 788. "placeholders": {}
 789. },
 790. "numberSelected": "{number} wybrany",
 791. "@numberSelected": {
 792. "type": "text",
 793. "placeholders": {
 794. "number": {}
 795. }
 796. },
 797. "oopsSomethingWentWrong": "Ups! Coś poszło nie tak...",
 798. "@oopsSomethingWentWrong": {
 799. "type": "text",
 800. "placeholders": {}
 801. },
 802. "openAppToReadMessages": "Otwórz aplikację by odczytać wiadomości",
 803. "@openAppToReadMessages": {
 804. "type": "text",
 805. "placeholders": {}
 806. },
 807. "openCamera": "Otwórz aparat",
 808. "@openCamera": {
 809. "type": "text",
 810. "placeholders": {}
 811. },
 812. "optionalGroupName": "(Opcjonalnie) Nazwa grupy",
 813. "@optionalGroupName": {
 814. "type": "text",
 815. "placeholders": {}
 816. },
 817. "participatingUserDevices": "Urządzenia użytkowników",
 818. "@participatingUserDevices": {
 819. "type": "text",
 820. "placeholders": {}
 821. },
 822. "password": "Hasło",
 823. "@password": {
 824. "type": "text",
 825. "placeholders": {}
 826. },
 827. "play": "Otwórz {fileName}",
 828. "@play": {
 829. "type": "text",
 830. "placeholders": {
 831. "fileName": {}
 832. }
 833. },
 834. "pleaseChooseAUsername": "Wybierz nick",
 835. "@pleaseChooseAUsername": {
 836. "type": "text",
 837. "placeholders": {}
 838. },
 839. "pleaseEnterAMatrixIdentifier": "Wprowadź proszę identyfikator matrix",
 840. "@pleaseEnterAMatrixIdentifier": {
 841. "type": "text",
 842. "placeholders": {}
 843. },
 844. "pleaseEnterYourPassword": "Wpisz swoje hasło",
 845. "@pleaseEnterYourPassword": {
 846. "type": "text",
 847. "placeholders": {}
 848. },
 849. "pleaseEnterYourUsername": "Wpisz swój nick",
 850. "@pleaseEnterYourUsername": {
 851. "type": "text",
 852. "placeholders": {}
 853. },
 854. "publicRooms": "Publiczne pokoje",
 855. "@publicRooms": {
 856. "type": "text",
 857. "placeholders": {}
 858. },
 859. "recording": "Nagranie",
 860. "@recording": {
 861. "type": "text",
 862. "placeholders": {}
 863. },
 864. "redactedAnEvent": "{username} stworzył/-a wydarzenie",
 865. "@redactedAnEvent": {
 866. "type": "text",
 867. "placeholders": {
 868. "username": {}
 869. }
 870. },
 871. "rejectedTheInvitation": "{username} odrzucił/-a zaproszenie",
 872. "@rejectedTheInvitation": {
 873. "type": "text",
 874. "placeholders": {
 875. "username": {}
 876. }
 877. },
 878. "rejoin": "Dołącz ponownie",
 879. "@rejoin": {
 880. "type": "text",
 881. "placeholders": {}
 882. },
 883. "remove": "Usuń",
 884. "@remove": {
 885. "type": "text",
 886. "placeholders": {}
 887. },
 888. "removeAllOtherDevices": "Usuń wszystkie inne urządzenia",
 889. "@removeAllOtherDevices": {
 890. "type": "text",
 891. "placeholders": {}
 892. },
 893. "removedBy": "Usunięta przez {username}",
 894. "@removedBy": {
 895. "type": "text",
 896. "placeholders": {
 897. "username": {}
 898. }
 899. },
 900. "removeDevice": "Usuń urządzenie",
 901. "@removeDevice": {
 902. "type": "text",
 903. "placeholders": {}
 904. },
 905. "removeExile": "Usuń blokadę",
 906. "@removeExile": {
 907. "type": "text",
 908. "placeholders": {}
 909. },
 910. "removeMessage": "Usuń wiadomość",
 911. "@removeMessage": {
 912. "type": "text",
 913. "placeholders": {}
 914. },
 915. "reply": "Odpisz",
 916. "@reply": {
 917. "type": "text",
 918. "placeholders": {}
 919. },
 920. "requestPermission": "Prośba o pozwolenie",
 921. "@requestPermission": {
 922. "type": "text",
 923. "placeholders": {}
 924. },
 925. "requestToReadOlderMessages": "Poproś o przeczytanie starszych wiadomości",
 926. "@requestToReadOlderMessages": {
 927. "type": "text",
 928. "placeholders": {}
 929. },
 930. "revokeAllPermissions": "Odwołaj wszystkie uprawnienia",
 931. "@revokeAllPermissions": {
 932. "type": "text",
 933. "placeholders": {}
 934. },
 935. "saturday": "Sobota",
 936. "@saturday": {
 937. "type": "text",
 938. "placeholders": {}
 939. },
 940. "searchForAChat": "Przeszukaj czat",
 941. "@searchForAChat": {
 942. "type": "text",
 943. "placeholders": {}
 944. },
 945. "seenByUser": "Zobaczone przez {username}",
 946. "@seenByUser": {
 947. "type": "text",
 948. "placeholders": {
 949. "username": {}
 950. }
 951. },
 952. "seenByUserAndCountOthers": "Zobaczone przez {username} oraz {count} innych",
 953. "@seenByUserAndCountOthers": {
 954. "type": "text",
 955. "placeholders": {
 956. "username": {},
 957. "count": {}
 958. }
 959. },
 960. "seenByUserAndUser": "Zobaczone przez {username} oraz {username2}",
 961. "@seenByUserAndUser": {
 962. "type": "text",
 963. "placeholders": {
 964. "username": {},
 965. "username2": {}
 966. }
 967. },
 968. "send": "Wyślij",
 969. "@send": {
 970. "type": "text",
 971. "placeholders": {}
 972. },
 973. "sendAMessage": "Wyślij wiadomość",
 974. "@sendAMessage": {
 975. "type": "text",
 976. "placeholders": {}
 977. },
 978. "sendFile": "Wyślij plik",
 979. "@sendFile": {
 980. "type": "text",
 981. "placeholders": {}
 982. },
 983. "sendImage": "Wyślij obraz",
 984. "@sendImage": {
 985. "type": "text",
 986. "placeholders": {}
 987. },
 988. "sentAFile": "{username} wysłał/-a plik",
 989. "@sentAFile": {
 990. "type": "text",
 991. "placeholders": {
 992. "username": {}
 993. }
 994. },
 995. "sentAnAudio": "{username} wysłał/-a plik audio",
 996. "@sentAnAudio": {
 997. "type": "text",
 998. "placeholders": {
 999. "username": {}
 1000. }
 1001. },
 1002. "sentAPicture": "{username} wysłał/-a obraz",
 1003. "@sentAPicture": {
 1004. "type": "text",
 1005. "placeholders": {
 1006. "username": {}
 1007. }
 1008. },
 1009. "sentASticker": "{username} wysłał/-a naklejkę",
 1010. "@sentASticker": {
 1011. "type": "text",
 1012. "placeholders": {
 1013. "username": {}
 1014. }
 1015. },
 1016. "sentAVideo": "{username} wysłał/-a wideo",
 1017. "@sentAVideo": {
 1018. "type": "text",
 1019. "placeholders": {
 1020. "username": {}
 1021. }
 1022. },
 1023. "setAProfilePicture": "Ustaw zdjęcie profilowe",
 1024. "@setAProfilePicture": {
 1025. "type": "text",
 1026. "placeholders": {}
 1027. },
 1028. "setGroupDescription": "Ustaw opis grupy",
 1029. "@setGroupDescription": {
 1030. "type": "text",
 1031. "placeholders": {}
 1032. },
 1033. "setInvitationLink": "Ustaw link zaproszeniowy",
 1034. "@setInvitationLink": {
 1035. "type": "text",
 1036. "placeholders": {}
 1037. },
 1038. "setStatus": "Ustaw status",
 1039. "@setStatus": {
 1040. "type": "text",
 1041. "placeholders": {}
 1042. },
 1043. "settings": "Ustawienia",
 1044. "@settings": {
 1045. "type": "text",
 1046. "placeholders": {}
 1047. },
 1048. "share": "Udostępnij",
 1049. "@share": {
 1050. "type": "text",
 1051. "placeholders": {}
 1052. },
 1053. "sharedTheLocation": "{username} udostępnił/-a lokalizacje",
 1054. "@sharedTheLocation": {
 1055. "type": "text",
 1056. "placeholders": {
 1057. "username": {}
 1058. }
 1059. },
 1060. "signUp": "Zarejesturuj się",
 1061. "@signUp": {
 1062. "type": "text",
 1063. "placeholders": {}
 1064. },
 1065. "sourceCode": "Kod żródłowy",
 1066. "@sourceCode": {
 1067. "type": "text",
 1068. "placeholders": {}
 1069. },
 1070. "startYourFirstChat": "Rozpocznij swój pierwszy czat :-)",
 1071. "@startYourFirstChat": {
 1072. "type": "text",
 1073. "placeholders": {}
 1074. },
 1075. "statusExampleMessage": "Jak się masz dziś?",
 1076. "@statusExampleMessage": {
 1077. "type": "text",
 1078. "placeholders": {}
 1079. },
 1080. "sunday": "Niedziela",
 1081. "@sunday": {
 1082. "type": "text",
 1083. "placeholders": {}
 1084. },
 1085. "systemTheme": "System",
 1086. "@systemTheme": {
 1087. "type": "text",
 1088. "placeholders": {}
 1089. },
 1090. "tapToShowMenu": "Kliknij by zobaczyć menu",
 1091. "@tapToShowMenu": {
 1092. "type": "text",
 1093. "placeholders": {}
 1094. },
 1095. "thisRoomHasBeenArchived": "Ten pokój został przeniesiony do archiwum.",
 1096. "@thisRoomHasBeenArchived": {
 1097. "type": "text",
 1098. "placeholders": {}
 1099. },
 1100. "thursday": "Czwartek",
 1101. "@thursday": {
 1102. "type": "text",
 1103. "placeholders": {}
 1104. },
 1105. "timeOfDay": "{hours24}:{minutes}",
 1106. "@timeOfDay": {
 1107. "type": "text",
 1108. "placeholders": {
 1109. "hours12": {},
 1110. "hours24": {},
 1111. "minutes": {},
 1112. "suffix": {}
 1113. }
 1114. },
 1115. "title": "FurryChat",
 1116. "@title": {
 1117. "description": "Title for the application",
 1118. "type": "text",
 1119. "placeholders": {}
 1120. },
 1121. "tryToSendAgain": "Spróbuj wysłać ponownie",
 1122. "@tryToSendAgain": {
 1123. "type": "text",
 1124. "placeholders": {}
 1125. },
 1126. "tuesday": "Wtorek",
 1127. "@tuesday": {
 1128. "type": "text",
 1129. "placeholders": {}
 1130. },
 1131. "unbannedUser": "{username} odbanował/-a {targetName}",
 1132. "@unbannedUser": {
 1133. "type": "text",
 1134. "placeholders": {
 1135. "username": {},
 1136. "targetName": {}
 1137. }
 1138. },
 1139. "unknownDevice": "Nieznane urządzenie",
 1140. "@unknownDevice": {
 1141. "type": "text",
 1142. "placeholders": {}
 1143. },
 1144. "unknownEncryptionAlgorithm": "Nieznany algorytm szyfrowania",
 1145. "@unknownEncryptionAlgorithm": {
 1146. "type": "text",
 1147. "placeholders": {}
 1148. },
 1149. "unknownEvent": "Nieznane zdarzenie '{type}'",
 1150. "@unknownEvent": {
 1151. "type": "text",
 1152. "placeholders": {
 1153. "type": {}
 1154. }
 1155. },
 1156. "unmuteChat": "Wyłącz wyciszenie",
 1157. "@unmuteChat": {
 1158. "type": "text",
 1159. "placeholders": {}
 1160. },
 1161. "unreadChats": "{unreadCount} nieprzeczytanych czatów",
 1162. "@unreadChats": {
 1163. "type": "text",
 1164. "placeholders": {
 1165. "unreadCount": {}
 1166. }
 1167. },
 1168. "unreadMessages": "{unreadEvents} nieprzeczytanych wiadomości",
 1169. "@unreadMessages": {
 1170. "type": "text",
 1171. "placeholders": {
 1172. "unreadEvents": {}
 1173. }
 1174. },
 1175. "unreadMessagesInChats": "{unreadEvents} nieprzeczytanych wiadomości w {unreadChats} czatach",
 1176. "@unreadMessagesInChats": {
 1177. "type": "text",
 1178. "placeholders": {
 1179. "unreadEvents": {},
 1180. "unreadChats": {}
 1181. }
 1182. },
 1183. "useAmoledTheme": "Użyć kolorów kompatybilnych z ekranami Amoled?",
 1184. "@useAmoledTheme": {
 1185. "type": "text",
 1186. "placeholders": {}
 1187. },
 1188. "userAndOthersAreTyping": "{username} oraz {count} innych pisze...",
 1189. "@userAndOthersAreTyping": {
 1190. "type": "text",
 1191. "placeholders": {
 1192. "username": {},
 1193. "count": {}
 1194. }
 1195. },
 1196. "userAndUserAreTyping": "{username} oraz {username2} piszą...",
 1197. "@userAndUserAreTyping": {
 1198. "type": "text",
 1199. "placeholders": {
 1200. "username": {},
 1201. "username2": {}
 1202. }
 1203. },
 1204. "userIsTyping": "{username} pisze...",
 1205. "@userIsTyping": {
 1206. "type": "text",
 1207. "placeholders": {
 1208. "username": {}
 1209. }
 1210. },
 1211. "userLeftTheChat": "{username} opuścił/-a czat",
 1212. "@userLeftTheChat": {
 1213. "type": "text",
 1214. "placeholders": {
 1215. "username": {}
 1216. }
 1217. },
 1218. "username": "Nick",
 1219. "@username": {
 1220. "type": "text",
 1221. "placeholders": {}
 1222. },
 1223. "userSentUnknownEvent": "{username} wysłał/-a wydarzenie {type}",
 1224. "@userSentUnknownEvent": {
 1225. "type": "text",
 1226. "placeholders": {
 1227. "username": {},
 1228. "type": {}
 1229. }
 1230. },
 1231. "verify": "zweryfikuj",
 1232. "@verify": {
 1233. "type": "text",
 1234. "placeholders": {}
 1235. },
 1236. "videoCall": "Rozmowa wideo",
 1237. "@videoCall": {
 1238. "type": "text",
 1239. "placeholders": {}
 1240. },
 1241. "visibilityOfTheChatHistory": "Widoczność historii czatu",
 1242. "@visibilityOfTheChatHistory": {
 1243. "type": "text",
 1244. "placeholders": {}
 1245. },
 1246. "visibleForAllParticipants": "Widoczny dla wszystkich użytkowników",
 1247. "@visibleForAllParticipants": {
 1248. "type": "text",
 1249. "placeholders": {}
 1250. },
 1251. "visibleForEveryone": "Widoczny dla każdego",
 1252. "@visibleForEveryone": {
 1253. "type": "text",
 1254. "placeholders": {}
 1255. },
 1256. "voiceMessage": "Wiadomość głosowa",
 1257. "@voiceMessage": {
 1258. "type": "text",
 1259. "placeholders": {}
 1260. },
 1261. "wallpaper": "Tapeta",
 1262. "@wallpaper": {
 1263. "type": "text",
 1264. "placeholders": {}
 1265. },
 1266. "warningEncryptionInBeta": "Szyfrowanie end-to-end jest obecnie w fazie beta! Używaj na własne ryzyko!",
 1267. "@warningEncryptionInBeta": {
 1268. "type": "text",
 1269. "placeholders": {}
 1270. },
 1271. "wednesday": "Środa",
 1272. "@wednesday": {
 1273. "type": "text",
 1274. "placeholders": {}
 1275. },
 1276. "welcomeText": "Witamy w najładniejszym komunikatorze w sieci matrix.",
 1277. "@welcomeText": {
 1278. "type": "text",
 1279. "placeholders": {}
 1280. },
 1281. "whoIsAllowedToJoinThisGroup": "Kto może dołączyć do tej grupy",
 1282. "@whoIsAllowedToJoinThisGroup": {
 1283. "type": "text",
 1284. "placeholders": {}
 1285. },
 1286. "writeAMessage": "Napisz wiadomość…",
 1287. "@writeAMessage": {
 1288. "type": "text",
 1289. "placeholders": {}
 1290. },
 1291. "yes": "Tak",
 1292. "@yes": {
 1293. "type": "text",
 1294. "placeholders": {}
 1295. },
 1296. "you": "Ty",
 1297. "@you": {
 1298. "type": "text",
 1299. "placeholders": {}
 1300. },
 1301. "youAreInvitedToThisChat": "Dostałeś/-aś zaproszenie do tego czatu",
 1302. "@youAreInvitedToThisChat": {
 1303. "type": "text",
 1304. "placeholders": {}
 1305. },
 1306. "youAreNoLongerParticipatingInThisChat": "Nie uczestniczysz już w tym czacie",
 1307. "@youAreNoLongerParticipatingInThisChat": {
 1308. "type": "text",
 1309. "placeholders": {}
 1310. },
 1311. "youCannotInviteYourself": "Nie możesz zaprosić siebie",
 1312. "@youCannotInviteYourself": {
 1313. "type": "text",
 1314. "placeholders": {}
 1315. },
 1316. "youHaveBeenBannedFromThisChat": "Zostałeś zbanowany na tym czacie",
 1317. "@youHaveBeenBannedFromThisChat": {
 1318. "type": "text",
 1319. "placeholders": {}
 1320. },
 1321. "yourOwnUsername": "Twój nick",
 1322. "@yourOwnUsername": {
 1323. "type": "text",
 1324. "placeholders": {}
 1325. },
 1326. "no": "Nie",
 1327. "@no": {
 1328. "type": "text",
 1329. "placeholders": {}
 1330. },
 1331. "loadMore": "Załaduj więcej…",
 1332. "@loadMore": {
 1333. "type": "text",
 1334. "placeholders": {}
 1335. },
 1336. "accept": "Akceptuj",
 1337. "@accept": {
 1338. "type": "text",
 1339. "placeholders": {}
 1340. },
 1341. "lastSeenLongTimeAgo": "Widziany/-a dawno temu",
 1342. "@lastSeenLongTimeAgo": {
 1343. "type": "text",
 1344. "placeholders": {}
 1345. },
 1346. "currentlyActive": "Obecnie aktywny/-a",
 1347. "@currentlyActive": {
 1348. "type": "text",
 1349. "placeholders": {}
 1350. },
 1351. "encryption": "Szyfrowanie",
 1352. "@encryption": {
 1353. "type": "text",
 1354. "placeholders": {}
 1355. },
 1356. "deleteAccount": "Usuń konto",
 1357. "@deleteAccount": {
 1358. "type": "text",
 1359. "placeholders": {}
 1360. },
 1361. "passwordHasBeenChanged": "Hasło zostało zmienione",
 1362. "@passwordHasBeenChanged": {
 1363. "type": "text",
 1364. "placeholders": {}
 1365. },
 1366. "ignoredUsers": "Ignorowani użytkownicy",
 1367. "@ignoredUsers": {
 1368. "type": "text",
 1369. "placeholders": {}
 1370. },
 1371. "unpin": "Odepnij",
 1372. "@unpin": {
 1373. "type": "text",
 1374. "placeholders": {}
 1375. },
 1376. "pin": "Przypnij",
 1377. "@pin": {
 1378. "type": "text",
 1379. "placeholders": {}
 1380. }
 1381. }