An experimental fork of FluffyChat.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

1592 lines
37 KiB

6 months ago
6 months ago
6 months ago
6 months ago
6 months ago
6 months ago
 1. {
 2. "@@locale": "sk",
 3. "@@last_modified": "2020-09-23 11:46:01.877200",
 4. "about": "O aplikácii",
 5. "@about": {
 6. "type": "text",
 7. "placeholders": {}
 8. },
 9. "accept": "Prijať",
 10. "@accept": {
 11. "type": "text",
 12. "placeholders": {}
 13. },
 14. "acceptedTheInvitation": "{username} prijali pozvánku",
 15. "@acceptedTheInvitation": {
 16. "type": "text",
 17. "placeholders": {
 18. "username": {}
 19. }
 20. },
 21. "account": "Účet",
 22. "@account": {
 23. "type": "text",
 24. "placeholders": {}
 25. },
 26. "accountInformation": "Informácie o účte",
 27. "@accountInformation": {
 28. "type": "text",
 29. "placeholders": {}
 30. },
 31. "activatedEndToEndEncryption": "{username} aktivovali koncové šifrovanie",
 32. "@activatedEndToEndEncryption": {
 33. "type": "text",
 34. "placeholders": {
 35. "username": {}
 36. }
 37. },
 38. "addGroupDescription": "Pridať popis skupiny",
 39. "@addGroupDescription": {
 40. "type": "text",
 41. "placeholders": {}
 42. },
 43. "admin": "Administrátor",
 44. "@admin": {
 45. "type": "text",
 46. "placeholders": {}
 47. },
 48. "alias": "alias",
 49. "@alias": {
 50. "type": "text",
 51. "placeholders": {}
 52. },
 53. "alreadyHaveAnAccount": "Máte už účet?",
 54. "@alreadyHaveAnAccount": {
 55. "type": "text",
 56. "placeholders": {}
 57. },
 58. "anyoneCanJoin": "Ktokoľvek sa môže pripojiť",
 59. "@anyoneCanJoin": {
 60. "type": "text",
 61. "placeholders": {}
 62. },
 63. "archive": "Archivovať",
 64. "@archive": {
 65. "type": "text",
 66. "placeholders": {}
 67. },
 68. "archivedRoom": "Archivovaná miestnosť",
 69. "@archivedRoom": {
 70. "type": "text",
 71. "placeholders": {}
 72. },
 73. "areGuestsAllowedToJoin": "Môžu sa pripojiť hostia",
 74. "@areGuestsAllowedToJoin": {
 75. "type": "text",
 76. "placeholders": {}
 77. },
 78. "areYouSure": "Ste si istí?",
 79. "@areYouSure": {
 80. "type": "text",
 81. "placeholders": {}
 82. },
 83. "askSSSSCache": "Prosím zadajte vašu prístupovu frázu k \"bezpečému úložisku\" alebo \"kľúč na obnovu\" pre uloženie kľúčov.",
 84. "@askSSSSCache": {
 85. "type": "text",
 86. "placeholders": {}
 87. },
 88. "askSSSSSign": "Na overenie tejto osoby, prosím zadajte prístupovu frázu k \"bezpečému úložisku\" alebo \"klúč na obnovu\".",
 89. "@askSSSSSign": {
 90. "type": "text",
 91. "placeholders": {}
 92. },
 93. "askSSSSVerify": "Prosím zadajte vašu prístupovú frázu k \"bezpečnému úložisku\" alebo \"kľúč na obnovu\" pre overenie vašej relácie.",
 94. "@askSSSSVerify": {
 95. "type": "text",
 96. "placeholders": {}
 97. },
 98. "askVerificationRequest": "Akcepovať žiadosť o verifikáciu od {username}?",
 99. "@askVerificationRequest": {
 100. "type": "text",
 101. "placeholders": {
 102. "username": {}
 103. }
 104. },
 105. "authentication": "Autentifikácia",
 106. "@authentication": {
 107. "type": "text",
 108. "placeholders": {}
 109. },
 110. "avatarHasBeenChanged": "Avatar bol zmenený",
 111. "@avatarHasBeenChanged": {
 112. "type": "text",
 113. "placeholders": {}
 114. },
 115. "banFromChat": "Zabanovať z chatu",
 116. "@banFromChat": {
 117. "type": "text",
 118. "placeholders": {}
 119. },
 120. "banned": "Zabanovaný",
 121. "@banned": {
 122. "type": "text",
 123. "placeholders": {}
 124. },
 125. "bannedUser": "{username} zabanoval {targetName}",
 126. "@bannedUser": {
 127. "type": "text",
 128. "placeholders": {
 129. "username": {},
 130. "targetName": {}
 131. }
 132. },
 133. "blockDevice": "Zakázať zariadenie",
 134. "@blockDevice": {
 135. "type": "text",
 136. "placeholders": {}
 137. },
 138. "byDefaultYouWillBeConnectedTo": "V základnom nastavení budete pripojený k {homeserver}",
 139. "@byDefaultYouWillBeConnectedTo": {
 140. "type": "text",
 141. "placeholders": {
 142. "homeserver": {}
 143. }
 144. },
 145. "cachedKeys": "Klúče sa úspešne uložili!",
 146. "@cachedKeys": {
 147. "type": "text",
 148. "placeholders": {}
 149. },
 150. "cancel": "Zrušiť",
 151. "@cancel": {
 152. "type": "text",
 153. "placeholders": {}
 154. },
 155. "changedTheChatAvatar": "{username} si zmenili svôj avatar",
 156. "@changedTheChatAvatar": {
 157. "type": "text",
 158. "placeholders": {
 159. "username": {}
 160. }
 161. },
 162. "changedTheChatDescriptionTo": "{username} zmenili popis chatu na: „{description}“",
 163. "@changedTheChatDescriptionTo": {
 164. "type": "text",
 165. "placeholders": {
 166. "username": {},
 167. "description": {}
 168. }
 169. },
 170. "changedTheChatNameTo": "{username} zmenili meno chatu na: „{chatname}“",
 171. "@changedTheChatNameTo": {
 172. "type": "text",
 173. "placeholders": {
 174. "username": {},
 175. "chatname": {}
 176. }
 177. },
 178. "changedTheChatPermissions": "{username} zmenili nastavenie oprávnení chatu",
 179. "@changedTheChatPermissions": {
 180. "type": "text",
 181. "placeholders": {
 182. "username": {}
 183. }
 184. },
 185. "changedTheDisplaynameTo": "{username} si zmenili prezývku na: {displayname}",
 186. "@changedTheDisplaynameTo": {
 187. "type": "text",
 188. "placeholders": {
 189. "username": {},
 190. "displayname": {}
 191. }
 192. },
 193. "changedTheGuestAccessRules": "{username} zmenili prístupové práva pre hosťov",
 194. "@changedTheGuestAccessRules": {
 195. "type": "text",
 196. "placeholders": {
 197. "username": {}
 198. }
 199. },
 200. "changedTheGuestAccessRulesTo": "{username} zmenili prístupové práva pro hosťov na: {rules}",
 201. "@changedTheGuestAccessRulesTo": {
 202. "type": "text",
 203. "placeholders": {
 204. "username": {},
 205. "rules": {}
 206. }
 207. },
 208. "changedTheHistoryVisibility": "{username} zmenili nastavenie viditelnosti histórie chatu",
 209. "@changedTheHistoryVisibility": {
 210. "type": "text",
 211. "placeholders": {
 212. "username": {}
 213. }
 214. },
 215. "changedTheHistoryVisibilityTo": "{username} zmenili nastavenie viditelnosti histórie chatu na: {rules}",
 216. "@changedTheHistoryVisibilityTo": {
 217. "type": "text",
 218. "placeholders": {
 219. "username": {},
 220. "rules": {}
 221. }
 222. },
 223. "changedTheJoinRules": "{username} zmenili nastavenie pravidiel pripojenia",
 224. "@changedTheJoinRules": {
 225. "type": "text",
 226. "placeholders": {
 227. "username": {}
 228. }
 229. },
 230. "changedTheJoinRulesTo": "{username} zmenili nastavenie pravidiel pripojenia na: {joinRules}",
 231. "@changedTheJoinRulesTo": {
 232. "type": "text",
 233. "placeholders": {
 234. "username": {},
 235. "joinRules": {}
 236. }
 237. },
 238. "changedTheProfileAvatar": "{username} si zmenili profilový obrázok",
 239. "@changedTheProfileAvatar": {
 240. "type": "text",
 241. "placeholders": {
 242. "username": {}
 243. }
 244. },
 245. "changedTheRoomAliases": "{username} zmenili nastavenie aliasov chatu",
 246. "@changedTheRoomAliases": {
 247. "type": "text",
 248. "placeholders": {
 249. "username": {}
 250. }
 251. },
 252. "changedTheRoomInvitationLink": "{username} zmenili odkaz k pozvánke do miestnosti",
 253. "@changedTheRoomInvitationLink": {
 254. "type": "text",
 255. "placeholders": {
 256. "username": {}
 257. }
 258. },
 259. "changelog": "História zmien",
 260. "@changelog": {
 261. "type": "text",
 262. "placeholders": {}
 263. },
 264. "changeTheHomeserver": "Zmeniť použitý server",
 265. "@changeTheHomeserver": {
 266. "type": "text",
 267. "placeholders": {}
 268. },
 269. "changeTheme": "Zmena štýlu",
 270. "@changeTheme": {
 271. "type": "text",
 272. "placeholders": {}
 273. },
 274. "changeTheNameOfTheGroup": "Zmeniť názov skupiny",
 275. "@changeTheNameOfTheGroup": {
 276. "type": "text",
 277. "placeholders": {}
 278. },
 279. "changeTheServer": "Zmeniť server",
 280. "@changeTheServer": {
 281. "type": "text",
 282. "placeholders": {}
 283. },
 284. "changeWallpaper": "Zmeniť pozadie",
 285. "@changeWallpaper": {
 286. "type": "text",
 287. "placeholders": {}
 288. },
 289. "channelCorruptedDecryptError": "Šifrovanie bolo poškodené",
 290. "@channelCorruptedDecryptError": {
 291. "type": "text",
 292. "placeholders": {}
 293. },
 294. "chat": "Chat",
 295. "@chat": {
 296. "type": "text",
 297. "placeholders": {}
 298. },
 299. "chatDetails": "Podrobnosti o chate",
 300. "@chatDetails": {
 301. "type": "text",
 302. "placeholders": {}
 303. },
 304. "chooseAStrongPassword": "Vyberte si silné heslo",
 305. "@chooseAStrongPassword": {
 306. "type": "text",
 307. "placeholders": {}
 308. },
 309. "chooseAUsername": "Vyberte si užívateľské meno",
 310. "@chooseAUsername": {
 311. "type": "text",
 312. "placeholders": {}
 313. },
 314. "close": "Zavrieť",
 315. "@close": {
 316. "type": "text",
 317. "placeholders": {}
 318. },
 319. "compareEmojiMatch": "Porovnajte a uistite sa, že nasledujúce emotikony sa zhodujú na oboch zariadeniach:",
 320. "@compareEmojiMatch": {
 321. "type": "text",
 322. "placeholders": {}
 323. },
 324. "compareNumbersMatch": "Porovnajte a uistite sa, že nasledujúce čísla sa zhodujú na oboch zariadeniach:",
 325. "@compareNumbersMatch": {
 326. "type": "text",
 327. "placeholders": {}
 328. },
 329. "confirm": "Potvrdiť",
 330. "@confirm": {
 331. "type": "text",
 332. "placeholders": {}
 333. },
 334. "connect": "Pripojiť",
 335. "@connect": {
 336. "type": "text",
 337. "placeholders": {}
 338. },
 339. "connectionAttemptFailed": "Pokus o pripojenie zlyhal",
 340. "@connectionAttemptFailed": {
 341. "type": "text",
 342. "placeholders": {}
 343. },
 344. "contactHasBeenInvitedToTheGroup": "Kontakt bol pozvaný do skupiny",
 345. "@contactHasBeenInvitedToTheGroup": {
 346. "type": "text",
 347. "placeholders": {}
 348. },
 349. "contentViewer": "Prehliadač obsahu",
 350. "@contentViewer": {
 351. "type": "text",
 352. "placeholders": {}
 353. },
 354. "copiedToClipboard": "Skopírované do schránky",
 355. "@copiedToClipboard": {
 356. "type": "text",
 357. "placeholders": {}
 358. },
 359. "copy": "Kopírovať",
 360. "@copy": {
 361. "type": "text",
 362. "placeholders": {}
 363. },
 364. "couldNotDecryptMessage": "Nebolo možné dešifrovať správu: {error}",
 365. "@couldNotDecryptMessage": {
 366. "type": "text",
 367. "placeholders": {
 368. "error": {}
 369. }
 370. },
 371. "couldNotSetAvatar": "Nepodarilo sa nastaviť avatar",
 372. "@couldNotSetAvatar": {
 373. "type": "text",
 374. "placeholders": {}
 375. },
 376. "couldNotSetDisplayname": "Nepodarilo sa nastaviť prezývku užívateľa",
 377. "@couldNotSetDisplayname": {
 378. "type": "text",
 379. "placeholders": {}
 380. },
 381. "countParticipants": "{count} účastníkov",
 382. "@countParticipants": {
 383. "type": "text",
 384. "placeholders": {
 385. "count": {}
 386. }
 387. },
 388. "create": "Vytvoriť",
 389. "@create": {
 390. "type": "text",
 391. "placeholders": {}
 392. },
 393. "createAccountNow": "Vytvoriť účet teraz",
 394. "@createAccountNow": {
 395. "type": "text",
 396. "placeholders": {}
 397. },
 398. "createdTheChat": "{username} založili chat",
 399. "@createdTheChat": {
 400. "type": "text",
 401. "placeholders": {
 402. "username": {}
 403. }
 404. },
 405. "createNewGroup": "Vytvoriť novú skupinu",
 406. "@createNewGroup": {
 407. "type": "text",
 408. "placeholders": {}
 409. },
 410. "crossSigningDisabled": "Vzájomné overenie je vypnuté",
 411. "@crossSigningDisabled": {
 412. "type": "text",
 413. "placeholders": {}
 414. },
 415. "crossSigningEnabled": "Vzájomné overenie je zapnuté",
 416. "@crossSigningEnabled": {
 417. "type": "text",
 418. "placeholders": {}
 419. },
 420. "currentlyActive": "Momentálne prítomní",
 421. "@currentlyActive": {
 422. "type": "text",
 423. "placeholders": {}
 424. },
 425. "darkTheme": "Tmavá",
 426. "@darkTheme": {
 427. "type": "text",
 428. "placeholders": {}
 429. },
 430. "dateAndTimeOfDay": "{date}, {timeOfDay}",
 431. "@dateAndTimeOfDay": {
 432. "type": "text",
 433. "placeholders": {
 434. "date": {},
 435. "timeOfDay": {}
 436. }
 437. },
 438. "dateWithoutYear": "{day}.{month}.",
 439. "@dateWithoutYear": {
 440. "type": "text",
 441. "placeholders": {
 442. "month": {},
 443. "day": {}
 444. }
 445. },
 446. "dateWithYear": "{day}.{month}.{year}",
 447. "@dateWithYear": {
 448. "type": "text",
 449. "placeholders": {
 450. "year": {},
 451. "month": {},
 452. "day": {}
 453. }
 454. },
 455. "delete": "Odstrániť",
 456. "@delete": {
 457. "type": "text",
 458. "placeholders": {}
 459. },
 460. "deleteMessage": "Odstrániť správu",
 461. "@deleteMessage": {
 462. "type": "text",
 463. "placeholders": {}
 464. },
 465. "deny": "Zamietnuť",
 466. "@deny": {
 467. "type": "text",
 468. "placeholders": {}
 469. },
 470. "device": "Zariadenie",
 471. "@device": {
 472. "type": "text",
 473. "placeholders": {}
 474. },
 475. "devices": "Zariadenia",
 476. "@devices": {
 477. "type": "text",
 478. "placeholders": {}
 479. },
 480. "discardPicture": "Zahodiť obrázok",
 481. "@discardPicture": {
 482. "type": "text",
 483. "placeholders": {}
 484. },
 485. "displaynameHasBeenChanged": "Prezývka bola zmenená",
 486. "@displaynameHasBeenChanged": {
 487. "type": "text",
 488. "placeholders": {}
 489. },
 490. "donate": "Prispejte",
 491. "@donate": {
 492. "type": "text",
 493. "placeholders": {}
 494. },
 495. "downloadFile": "Stiahnuť súbor",
 496. "@downloadFile": {
 497. "type": "text",
 498. "placeholders": {}
 499. },
 500. "editDisplayname": "Zmeniť prezývku",
 501. "@editDisplayname": {
 502. "type": "text",
 503. "placeholders": {}
 504. },
 505. "editJitsiInstance": "Nastavenie inštancie Jitsi",
 506. "@editJitsiInstance": {
 507. "type": "text",
 508. "placeholders": {}
 509. },
 510. "emoteExists": "Emotikon už existuje",
 511. "@emoteExists": {
 512. "type": "text",
 513. "placeholders": {}
 514. },
 515. "emoteInvalid": "Nesprávné označenie emotikonu",
 516. "@emoteInvalid": {
 517. "type": "text",
 518. "placeholders": {}
 519. },
 520. "emoteSettings": "Nastavenie emotikonov",
 521. "@emoteSettings": {
 522. "type": "text",
 523. "placeholders": {}
 524. },
 525. "emoteShortcode": "Kód emotikonu",
 526. "@emoteShortcode": {
 527. "type": "text",
 528. "placeholders": {}
 529. },
 530. "emoteWarnNeedToPick": "Musíte zvoliť kód emotikonu a obrázok",
 531. "@emoteWarnNeedToPick": {
 532. "type": "text",
 533. "placeholders": {}
 534. },
 535. "emptyChat": "Prázdny chat",
 536. "@emptyChat": {
 537. "type": "text",
 538. "placeholders": {}
 539. },
 540. "enableEncryptionWarning": "Šifrovanie už nebude možné vypnúť. Ste si tým istí?",
 541. "@enableEncryptionWarning": {
 542. "type": "text",
 543. "placeholders": {}
 544. },
 545. "encryption": "Šifrovanie",
 546. "@encryption": {
 547. "type": "text",
 548. "placeholders": {}
 549. },
 550. "encryptionAlgorithm": "Šifrovací algoritmus",
 551. "@encryptionAlgorithm": {
 552. "type": "text",
 553. "placeholders": {}
 554. },
 555. "encryptionNotEnabled": "Šifrovanie nie je aktívne",
 556. "@encryptionNotEnabled": {
 557. "type": "text",
 558. "placeholders": {}
 559. },
 560. "end2endEncryptionSettings": "Nastavenie koncového šifrovania",
 561. "@end2endEncryptionSettings": {
 562. "type": "text",
 563. "placeholders": {}
 564. },
 565. "enterAGroupName": "Zadajte názov skupiny",
 566. "@enterAGroupName": {
 567. "type": "text",
 568. "placeholders": {}
 569. },
 570. "enterAUsername": "Zadajte uživateľské meno",
 571. "@enterAUsername": {
 572. "type": "text",
 573. "placeholders": {}
 574. },
 575. "enterYourHomeserver": "Zadajte svoj homeserver",
 576. "@enterYourHomeserver": {
 577. "type": "text",
 578. "placeholders": {}
 579. },
 580. "fileName": "Názov súboru",
 581. "@fileName": {
 582. "type": "text",
 583. "placeholders": {}
 584. },
 585. "fileSize": "Veľkosť súboru",
 586. "@fileSize": {
 587. "type": "text",
 588. "placeholders": {}
 589. },
 590. "fluffychat": "FurryChat",
 591. "@fluffychat": {
 592. "type": "text",
 593. "placeholders": {}
 594. },
 595. "forward": "Preposlať",
 596. "@forward": {
 597. "type": "text",
 598. "placeholders": {}
 599. },
 600. "friday": "Piatok",
 601. "@friday": {
 602. "type": "text",
 603. "placeholders": {}
 604. },
 605. "fromJoining": "Od pripojenia",
 606. "@fromJoining": {
 607. "type": "text",
 608. "placeholders": {}
 609. },
 610. "fromTheInvitation": "Od pozvania",
 611. "@fromTheInvitation": {
 612. "type": "text",
 613. "placeholders": {}
 614. },
 615. "group": "Skupina",
 616. "@group": {
 617. "type": "text",
 618. "placeholders": {}
 619. },
 620. "groupDescription": "Popis skupiny",
 621. "@groupDescription": {
 622. "type": "text",
 623. "placeholders": {}
 624. },
 625. "groupDescriptionHasBeenChanged": "Popis skupiny bol zmenený",
 626. "@groupDescriptionHasBeenChanged": {
 627. "type": "text",
 628. "placeholders": {}
 629. },
 630. "groupIsPublic": "Skupina je verejná",
 631. "@groupIsPublic": {
 632. "type": "text",
 633. "placeholders": {}
 634. },
 635. "groupWith": "Skupina s {displayname}",
 636. "@groupWith": {
 637. "type": "text",
 638. "placeholders": {
 639. "displayname": {}
 640. }
 641. },
 642. "guestsAreForbidden": "Hostia sú zakázaní",
 643. "@guestsAreForbidden": {
 644. "type": "text",
 645. "placeholders": {}
 646. },
 647. "guestsCanJoin": "Hostia sa môžu pripojiť",
 648. "@guestsCanJoin": {
 649. "type": "text",
 650. "placeholders": {}
 651. },
 652. "hasWithdrawnTheInvitationFor": "{username} vzal späť pozvánku pre {targetName}",
 653. "@hasWithdrawnTheInvitationFor": {
 654. "type": "text",
 655. "placeholders": {
 656. "username": {},
 657. "targetName": {}
 658. }
 659. },
 660. "help": "Pomoc",
 661. "@help": {
 662. "type": "text",
 663. "placeholders": {}
 664. },
 665. "homeserverIsNotCompatible": "Homeserver nie je kompatibilný",
 666. "@homeserverIsNotCompatible": {
 667. "type": "text",
 668. "placeholders": {}
 669. },
 670. "id": "ID",
 671. "@id": {
 672. "type": "text",
 673. "placeholders": {}
 674. },
 675. "identity": "Identita",
 676. "@identity": {
 677. "type": "text",
 678. "placeholders": {}
 679. },
 680. "incorrectPassphraseOrKey": "Nesprávna prístupová fráza alebo kľúč na obnovenie",
 681. "@incorrectPassphraseOrKey": {
 682. "type": "text",
 683. "placeholders": {}
 684. },
 685. "inviteContact": "Pozvať kontakt",
 686. "@inviteContact": {
 687. "type": "text",
 688. "placeholders": {}
 689. },
 690. "inviteContactToGroup": "Pozvať kontakt do {groupName}",
 691. "@inviteContactToGroup": {
 692. "type": "text",
 693. "placeholders": {
 694. "groupName": {}
 695. }
 696. },
 697. "invited": "Pozvanie",
 698. "@invited": {
 699. "type": "text",
 700. "placeholders": {}
 701. },
 702. "invitedUser": "{username} pozvali {targetName}",
 703. "@invitedUser": {
 704. "type": "text",
 705. "placeholders": {
 706. "username": {},
 707. "targetName": {}
 708. }
 709. },
 710. "invitedUsersOnly": "Len pozvaní používatelia",
 711. "@invitedUsersOnly": {
 712. "type": "text",
 713. "placeholders": {}
 714. },
 715. "inviteText": "{username} vás pozval na FluffyChat.\n1. Nainštalujte si FluffyChat: https://fluffychat.im\n2. Zaregistrujte sa alebo sa prihláste\n3. Otvorte odkaz na pozvánku: {link}",
 716. "@inviteText": {
 717. "type": "text",
 718. "placeholders": {
 719. "username": {},
 720. "link": {}
 721. }
 722. },
 723. "isDeviceKeyCorrect": "Je nasledujúci kód zariadenia správny?",
 724. "@isDeviceKeyCorrect": {
 725. "type": "text",
 726. "placeholders": {}
 727. },
 728. "isTyping": "píše...",
 729. "@isTyping": {
 730. "type": "text",
 731. "placeholders": {}
 732. },
 733. "joinedTheChat": "{username} sa pripojili do chatu",
 734. "@joinedTheChat": {
 735. "type": "text",
 736. "placeholders": {
 737. "username": {}
 738. }
 739. },
 740. "keysCached": "Kľúče sú uložené",
 741. "@keysCached": {
 742. "type": "text",
 743. "placeholders": {}
 744. },
 745. "keysMissing": "Kľúče chýbaju",
 746. "@keysMissing": {
 747. "type": "text",
 748. "placeholders": {}
 749. },
 750. "kicked": "{username} vyhodili {targetName}",
 751. "@kicked": {
 752. "type": "text",
 753. "placeholders": {
 754. "username": {},
 755. "targetName": {}
 756. }
 757. },
 758. "kickedAndBanned": "{username} vyhodili a zabanovali {targetName}",
 759. "@kickedAndBanned": {
 760. "type": "text",
 761. "placeholders": {
 762. "username": {},
 763. "targetName": {}
 764. }
 765. },
 766. "kickFromChat": "Vyhodiť z chatu",
 767. "@kickFromChat": {
 768. "type": "text",
 769. "placeholders": {}
 770. },
 771. "lastActiveAgo": "Naposledy prítomní: {localizedTimeShort}",
 772. "@lastActiveAgo": {
 773. "type": "text",
 774. "placeholders": {
 775. "localizedTimeShort": {}
 776. }
 777. },
 778. "lastSeenIp": "Naposledy zaznamenaná IP adresa",
 779. "@lastSeenIp": {
 780. "type": "text",
 781. "placeholders": {}
 782. },
 783. "lastSeenLongTimeAgo": "Videný veľmi dávno",
 784. "@lastSeenLongTimeAgo": {
 785. "type": "text",
 786. "placeholders": {}
 787. },
 788. "leave": "Opustiť",
 789. "@leave": {
 790. "type": "text",
 791. "placeholders": {}
 792. },
 793. "leftTheChat": "Opustili chat",
 794. "@leftTheChat": {
 795. "type": "text",
 796. "placeholders": {}
 797. },
 798. "license": "Licencia",
 799. "@license": {
 800. "type": "text",
 801. "placeholders": {}
 802. },
 803. "lightTheme": "Svetlá",
 804. "@lightTheme": {
 805. "type": "text",
 806. "placeholders": {}
 807. },
 808. "loadCountMoreParticipants": "Načítať ďalších {count} účastníkov",
 809. "@loadCountMoreParticipants": {
 810. "type": "text",
 811. "placeholders": {
 812. "count": {}
 813. }
 814. },
 815. "loadingPleaseWait": "Načítava sa... Čakajte prosím",
 816. "@loadingPleaseWait": {
 817. "type": "text",
 818. "placeholders": {}
 819. },
 820. "loadMore": "Načítať viac...",
 821. "@loadMore": {
 822. "type": "text",
 823. "placeholders": {}
 824. },
 825. "login": "Prihlásiť sa",
 826. "@login": {
 827. "type": "text",
 828. "placeholders": {}
 829. },
 830. "logInTo": "Prihlásenie k {homeserver}",
 831. "@logInTo": {
 832. "type": "text",
 833. "placeholders": {
 834. "homeserver": {}
 835. }
 836. },
 837. "logout": "Odhlásiť sa",
 838. "@logout": {
 839. "type": "text",
 840. "placeholders": {}
 841. },
 842. "makeAModerator": "Pridať práva moderátora",
 843. "@makeAModerator": {
 844. "type": "text",
 845. "placeholders": {}
 846. },
 847. "makeAnAdmin": "Pridať práva administrátora",
 848. "@makeAnAdmin": {
 849. "type": "text",
 850. "placeholders": {}
 851. },
 852. "makeSureTheIdentifierIsValid": "Skontrolujte, či je identifikátor platný",
 853. "@makeSureTheIdentifierIsValid": {
 854. "type": "text",
 855. "placeholders": {}
 856. },
 857. "messageWillBeRemovedWarning": "Správa bude odstránená pre všetkých účastníkov",
 858. "@messageWillBeRemovedWarning": {
 859. "type": "text",
 860. "placeholders": {}
 861. },
 862. "moderator": "Moderátor",
 863. "@moderator": {
 864. "type": "text",
 865. "placeholders": {}
 866. },
 867. "monday": "Pondelok",
 868. "@monday": {
 869. "type": "text",
 870. "placeholders": {}
 871. },
 872. "muteChat": "Stlmiť chat",
 873. "@muteChat": {
 874. "type": "text",
 875. "placeholders": {}
 876. },
 877. "needPantalaimonWarning": "Prosím berte na vedomie, že na koncové šifrovanie zatiaľ potrebujete Pantalaimon.",
 878. "@needPantalaimonWarning": {
 879. "type": "text",
 880. "placeholders": {}
 881. },
 882. "newMessageInFluffyChat": "Nová správa v FurryChate",
 883. "@newMessageInFluffyChat": {
 884. "type": "text",
 885. "placeholders": {}
 886. },
 887. "newPrivateChat": "Nový súkromný chat",
 888. "@newPrivateChat": {
 889. "type": "text",
 890. "placeholders": {}
 891. },
 892. "newVerificationRequest": "Nová žiadosť o verifikáciu!",
 893. "@newVerificationRequest": {
 894. "type": "text",
 895. "placeholders": {}
 896. },
 897. "noCrossSignBootstrap": "FurryChat v súčasnosti nepodporuje povolenie krížového podpisu. Prosím, povoľte ho z Riot.im.",
 898. "@noCrossSignBootstrap": {
 899. "type": "text",
 900. "placeholders": {}
 901. },
 902. "noEmotesFound": "Nenašli sa žiadne emotikony. 😕",
 903. "@noEmotesFound": {
 904. "type": "text",
 905. "placeholders": {}
 906. },
 907. "noGoogleServicesWarning": "Zdá sa, že nemáte žiadne služby Googlu v telefóne. To je dobré rozhodnutie pre vaše súkromie! Ak chcete dostávať push notifikácie vo FurryChat, odporúčame používať microG: https://microg.org/",
 908. "@noGoogleServicesWarning": {
 909. "type": "text",
 910. "placeholders": {}
 911. },
 912. "noMegolmBootstrap": "FurryChat v súčasnosti nepodporuje povolenie online zálohu klúčov. Prosím, povoľte ho z Riot.im.",
 913. "@noMegolmBootstrap": {
 914. "type": "text",
 915. "placeholders": {}
 916. },
 917. "none": "Žiadne",
 918. "@none": {
 919. "type": "text",
 920. "placeholders": {}
 921. },
 922. "noPermission": "Chýba povolenie",
 923. "@noPermission": {
 924. "type": "text",
 925. "placeholders": {}
 926. },
 927. "noRoomsFound": "Nenašli sa žiadne miestnosti...",
 928. "@noRoomsFound": {
 929. "type": "text",
 930. "placeholders": {}
 931. },
 932. "notSupportedInWeb": "Nepodporované vo webovej verzii",
 933. "@notSupportedInWeb": {
 934. "type": "text",
 935. "placeholders": {}
 936. },
 937. "numberSelected": "{number} označených správ",
 938. "@numberSelected": {
 939. "type": "text",
 940. "placeholders": {
 941. "number": {}
 942. }
 943. },
 944. "ok": "ok",
 945. "@ok": {
 946. "type": "text",
 947. "placeholders": {}
 948. },
 949. "onlineKeyBackupDisabled": "Online záloha kľúčov je vypnutá",
 950. "@onlineKeyBackupDisabled": {
 951. "type": "text",
 952. "placeholders": {}
 953. },
 954. "onlineKeyBackupEnabled": "Online záloha kľúčov je zapnutá",
 955. "@onlineKeyBackupEnabled": {
 956. "type": "text",
 957. "placeholders": {}
 958. },
 959. "oopsSomethingWentWrong": "Och! Niečo sa pokazilo...",
 960. "@oopsSomethingWentWrong": {
 961. "type": "text",
 962. "placeholders": {}
 963. },
 964. "openAppToReadMessages": "Na prečítanie správy otvorte aplikáciu",
 965. "@openAppToReadMessages": {
 966. "type": "text",
 967. "placeholders": {}
 968. },
 969. "openCamera": "Otvoriť fotoaparát",
 970. "@openCamera": {
 971. "type": "text",
 972. "placeholders": {}
 973. },
 974. "optionalGroupName": "(Voliteľné) Názov skupiny",
 975. "@optionalGroupName": {
 976. "type": "text",
 977. "placeholders": {}
 978. },
 979. "participatingUserDevices": "Zúčastnené užívateľské zariadenia",
 980. "@participatingUserDevices": {
 981. "type": "text",
 982. "placeholders": {}
 983. },
 984. "passphraseOrKey": "prístupová fráza alebo kľúč na obnovenie",
 985. "@passphraseOrKey": {
 986. "type": "text",
 987. "placeholders": {}
 988. },
 989. "password": "Heslo",
 990. "@password": {
 991. "type": "text",
 992. "placeholders": {}
 993. },
 994. "pickImage": "Vybrať obrázok",
 995. "@pickImage": {
 996. "type": "text",
 997. "placeholders": {}
 998. },
 999. "play": "Prehrať (fileName}",
 1000. "@play": {
 1001. "type": "text",
 1002. "placeholders": {
 1003. "fileName": {}
 1004. }
 1005. },
 1006. "pleaseChooseAUsername": "Vyberte si používateľské meno",
 1007. "@pleaseChooseAUsername": {
 1008. "type": "text",
 1009. "placeholders": {}
 1010. },
 1011. "pleaseEnterAMatrixIdentifier": "Vyberte si matrix identifkátor",
 1012. "@pleaseEnterAMatrixIdentifier": {
 1013. "type": "text",
 1014. "placeholders": {}
 1015. },
 1016. "pleaseEnterYourPassword": "Prosím zadajte svoje heslo",
 1017. "@pleaseEnterYourPassword": {
 1018. "type": "text",
 1019. "placeholders": {}
 1020. },
 1021. "pleaseEnterYourUsername": "Zadajte svoje používateľské meno",
 1022. "@pleaseEnterYourUsername": {
 1023. "type": "text",
 1024. "placeholders": {}
 1025. },
 1026. "publicRooms": "Verejné miestnosti",
 1027. "@publicRooms": {
 1028. "type": "text",
 1029. "placeholders": {}
 1030. },
 1031. "recording": "Nahrávam",
 1032. "@recording": {
 1033. "type": "text",
 1034. "placeholders": {}
 1035. },
 1036. "redactedAnEvent": "{username} odstránili udalosť",
 1037. "@redactedAnEvent": {
 1038. "type": "text",
 1039. "placeholders": {
 1040. "username": {}
 1041. }
 1042. },
 1043. "reject": "Odmietnuť",
 1044. "@reject": {
 1045. "type": "text",
 1046. "placeholders": {}
 1047. },
 1048. "rejectedTheInvitation": "{username} odmietli pozvánku",
 1049. "@rejectedTheInvitation": {
 1050. "type": "text",
 1051. "placeholders": {
 1052. "username": {}
 1053. }
 1054. },
 1055. "rejoin": "Vrátiť sa",
 1056. "@rejoin": {
 1057. "type": "text",
 1058. "placeholders": {}
 1059. },
 1060. "remove": "Odstrániť",
 1061. "@remove": {
 1062. "type": "text",
 1063. "placeholders": {}
 1064. },
 1065. "removeAllOtherDevices": "Odstráňiť všetky ostatné zariadenia",
 1066. "@removeAllOtherDevices": {
 1067. "type": "text",
 1068. "placeholders": {}
 1069. },
 1070. "removedBy": "Odstánené užívateľom {username}",
 1071. "@removedBy": {
 1072. "type": "text",
 1073. "placeholders": {
 1074. "username": {}
 1075. }
 1076. },
 1077. "removeDevice": "Odstráňiť zariadenie",
 1078. "@removeDevice": {
 1079. "type": "text",
 1080. "placeholders": {}
 1081. },
 1082. "removeExile": "Odblokovať",
 1083. "@removeExile": {
 1084. "type": "text",
 1085. "placeholders": {}
 1086. },
 1087. "removeMessage": "Odstrániť správu",
 1088. "@removeMessage": {
 1089. "type": "text",
 1090. "placeholders": {}
 1091. },
 1092. "renderRichContent": "Zobraziť formátovaný obsah",
 1093. "@renderRichContent": {
 1094. "type": "text",
 1095. "placeholders": {}
 1096. },
 1097. "reply": "Odpovedať",
 1098. "@reply": {
 1099. "type": "text",
 1100. "placeholders": {}
 1101. },
 1102. "requestPermission": "Vyžiadať si povolenie",
 1103. "@requestPermission": {
 1104. "type": "text",
 1105. "placeholders": {}
 1106. },
 1107. "requestToReadOlderMessages": "Žiadosť o prečítanie starších správ",
 1108. "@requestToReadOlderMessages": {
 1109. "type": "text",
 1110. "placeholders": {}
 1111. },
 1112. "revokeAllPermissions": "Zrušiť všetky povolenia",
 1113. "@revokeAllPermissions": {
 1114. "type": "text",
 1115. "placeholders": {}
 1116. },
 1117. "roomHasBeenUpgraded": "Miestnosť bola upgradeovaná",
 1118. "@roomHasBeenUpgraded": {
 1119. "type": "text",
 1120. "placeholders": {}
 1121. },
 1122. "saturday": "Sobota",
 1123. "@saturday": {
 1124. "type": "text",
 1125. "placeholders": {}
 1126. },
 1127. "searchForAChat": "Vyhladať v chate",
 1128. "@searchForAChat": {
 1129. "type": "text",
 1130. "placeholders": {}
 1131. },
 1132. "seenByUser": "Videné užívateľom {username}",
 1133. "@seenByUser": {
 1134. "type": "text",
 1135. "placeholders": {
 1136. "username": {}
 1137. }
 1138. },
 1139. "seenByUserAndCountOthers": "Videné užívateľom {username} a {count} dalšími",
 1140. "@seenByUserAndCountOthers": {
 1141. "type": "text",
 1142. "placeholders": {
 1143. "username": {},
 1144. "count": {}
 1145. }
 1146. },
 1147. "seenByUserAndUser": "Videné užívateľmi {username} a {username2}",
 1148. "@seenByUserAndUser": {
 1149. "type": "text",
 1150. "placeholders": {
 1151. "username": {},
 1152. "username2": {}
 1153. }
 1154. },
 1155. "send": "Odoslať",
 1156. "@send": {
 1157. "type": "text",
 1158. "placeholders": {}
 1159. },
 1160. "sendAMessage": "Odoslať správu",
 1161. "@sendAMessage": {
 1162. "type": "text",
 1163. "placeholders": {}
 1164. },
 1165. "sendFile": "Odoslať súbor",
 1166. "@sendFile": {
 1167. "type": "text",
 1168. "placeholders": {}
 1169. },
 1170. "sendImage": "Odoslať obrázok",
 1171. "@sendImage": {
 1172. "type": "text",
 1173. "placeholders": {}
 1174. },
 1175. "sentAFile": "{username} poslali súbor",
 1176. "@sentAFile": {
 1177. "type": "text",
 1178. "placeholders": {
 1179. "username": {}
 1180. }
 1181. },
 1182. "sentAnAudio": "{username} poslali zvukovú nahrávku",
 1183. "@sentAnAudio": {
 1184. "type": "text",
 1185. "placeholders": {
 1186. "username": {}
 1187. }
 1188. },
 1189. "sentAPicture": "{username} poslali obrázok",
 1190. "@sentAPicture": {
 1191. "type": "text",
 1192. "placeholders": {
 1193. "username": {}
 1194. }
 1195. },
 1196. "sentASticker": "{username} poslali nálepku",
 1197. "@sentASticker": {
 1198. "type": "text",
 1199. "placeholders": {
 1200. "username": {}
 1201. }
 1202. },
 1203. "sentAVideo": "{username} poslali video",
 1204. "@sentAVideo": {
 1205. "type": "text",
 1206. "placeholders": {
 1207. "username": {}
 1208. }
 1209. },
 1210. "sessionVerified": "Relácia je overená",
 1211. "@sessionVerified": {
 1212. "type": "text",
 1213. "placeholders": {}
 1214. },
 1215. "setAProfilePicture": "Nastaviť profilový obrázok",
 1216. "@setAProfilePicture": {
 1217. "type": "text",
 1218. "placeholders": {}
 1219. },
 1220. "setGroupDescription": "Nastaviť popis skupiny",
 1221. "@setGroupDescription": {
 1222. "type": "text",
 1223. "placeholders": {}
 1224. },
 1225. "setInvitationLink": "Nastaviť odkaz pre pozvánku",
 1226. "@setInvitationLink": {
 1227. "type": "text",
 1228. "placeholders": {}
 1229. },
 1230. "setStatus": "Nastaviť status",
 1231. "@setStatus": {
 1232. "type": "text",
 1233. "placeholders": {}
 1234. },
 1235. "settings": "Nastavenia",
 1236. "@settings": {
 1237. "type": "text",
 1238. "placeholders": {}
 1239. },
 1240. "share": "Zdieľať",
 1241. "@share": {
 1242. "type": "text",
 1243. "placeholders": {}
 1244. },
 1245. "sharedTheLocation": "{username} zdieľa lokáciu",
 1246. "@sharedTheLocation": {
 1247. "type": "text",
 1248. "placeholders": {
 1249. "username": {}
 1250. }
 1251. },
 1252. "signUp": "Zaregistrovať sa",
 1253. "@signUp": {
 1254. "type": "text",
 1255. "placeholders": {}
 1256. },
 1257. "skip": "Preskočiť",
 1258. "@skip": {
 1259. "type": "text",
 1260. "placeholders": {}
 1261. },
 1262. "sourceCode": "Zdrojový kód",
 1263. "@sourceCode": {
 1264. "type": "text",
 1265. "placeholders": {}
 1266. },
 1267. "startYourFirstChat": "Začnite svoj prvý chat :-)",
 1268. "@startYourFirstChat": {
 1269. "type": "text",
 1270. "placeholders": {}
 1271. },
 1272. "statusExampleMessage": "Ako sa dnes máte?",
 1273. "@statusExampleMessage": {
 1274. "type": "text",
 1275. "placeholders": {}
 1276. },
 1277. "submit": "Odoslať",
 1278. "@submit": {
 1279. "type": "text",
 1280. "placeholders": {}
 1281. },
 1282. "sunday": "Nedeľa",
 1283. "@sunday": {
 1284. "type": "text",
 1285. "placeholders": {}
 1286. },
 1287. "systemTheme": "Systémová farba",
 1288. "@systemTheme": {
 1289. "type": "text",
 1290. "placeholders": {}
 1291. },
 1292. "tapToShowMenu": "Ťuknutím zobrazíte menu",
 1293. "@tapToShowMenu": {
 1294. "type": "text",
 1295. "placeholders": {}
 1296. },
 1297. "theyDontMatch": "Sa nezhodujú",
 1298. "@theyDontMatch": {
 1299. "type": "text",
 1300. "placeholders": {}
 1301. },
 1302. "theyMatch": "Zhodujú sa",
 1303. "@theyMatch": {
 1304. "type": "text",
 1305. "placeholders": {}
 1306. },
 1307. "thisRoomHasBeenArchived": "Táto miestnosť bola archivovaná.",
 1308. "@thisRoomHasBeenArchived": {
 1309. "type": "text",
 1310. "placeholders": {}
 1311. },
 1312. "thursday": "Štvrtok",
 1313. "@thursday": {
 1314. "type": "text",
 1315. "placeholders": {}
 1316. },
 1317. "timeOfDay": "{hours24}:{minutes}",
 1318. "@timeOfDay": {
 1319. "type": "text",
 1320. "placeholders": {
 1321. "hours12": {},
 1322. "hours24": {},
 1323. "minutes": {},
 1324. "suffix": {}
 1325. }
 1326. },
 1327. "title": "FurryChat",
 1328. "@title": {
 1329. "description": "Title for the application",
 1330. "type": "text",
 1331. "placeholders": {}
 1332. },
 1333. "tryToSendAgain": "Skúsiť znova odoslať",
 1334. "@tryToSendAgain": {
 1335. "type": "text",
 1336. "placeholders": {}
 1337. },
 1338. "tuesday": "Utorok",
 1339. "@tuesday": {
 1340. "type": "text",
 1341. "placeholders": {}
 1342. },
 1343. "unbannedUser": "{username} odbanovali {targetName}",
 1344. "@unbannedUser": {
 1345. "type": "text",
 1346. "placeholders": {
 1347. "username": {},
 1348. "targetName": {}
 1349. }
 1350. },
 1351. "unblockDevice": "Odblokovať zariadenie",
 1352. "@unblockDevice": {
 1353. "type": "text",
 1354. "placeholders": {}
 1355. },
 1356. "unknownDevice": "Neznáme zariadenie",
 1357. "@unknownDevice": {
 1358. "type": "text",
 1359. "placeholders": {}
 1360. },
 1361. "unknownEncryptionAlgorithm": "Neznámy šifrovací algoritmus",
 1362. "@unknownEncryptionAlgorithm": {
 1363. "type": "text",
 1364. "placeholders": {}
 1365. },
 1366. "unknownEvent": "Neznáma udalosť „{type}“",
 1367. "@unknownEvent": {
 1368. "type": "text",
 1369. "placeholders": {
 1370. "type": {}
 1371. }
 1372. },
 1373. "unknownSessionVerify": "Neznáma relácia, prosím verifikujte ju",
 1374. "@unknownSessionVerify": {
 1375. "type": "text",
 1376. "placeholders": {}
 1377. },
 1378. "unmuteChat": "Zrušiť stlmenie chatu",
 1379. "@unmuteChat": {
 1380. "type": "text",
 1381. "placeholders": {}
 1382. },
 1383. "unreadChats": "{unreadCount} neprečítaných chatov",
 1384. "@unreadChats": {
 1385. "type": "text",
 1386. "placeholders": {
 1387. "unreadCount": {}
 1388. }
 1389. },
 1390. "unreadMessages": "{unreadEvents} neprečítaných správ",
 1391. "@unreadMessages": {
 1392. "type": "text",
 1393. "placeholders": {
 1394. "unreadEvents": {}
 1395. }
 1396. },
 1397. "unreadMessagesInChats": "{unreadEvents} neprečítaných správ v {unreadChats} chatoch",
 1398. "@unreadMessagesInChats": {
 1399. "type": "text",
 1400. "placeholders": {
 1401. "unreadEvents": {},
 1402. "unreadChats": {}
 1403. }
 1404. },
 1405. "useAmoledTheme": "Použiť Amoled kompatibilné farby?",
 1406. "@useAmoledTheme": {
 1407. "type": "text",
 1408. "placeholders": {}
 1409. },
 1410. "userAndOthersAreTyping": "{username} a {count} dalších píšu…",
 1411. "@userAndOthersAreTyping": {
 1412. "type": "text",
 1413. "placeholders": {
 1414. "username": {},
 1415. "count": {}
 1416. }
 1417. },
 1418. "userAndUserAreTyping": "{username} a {username2} píšu…",
 1419. "@userAndUserAreTyping": {
 1420. "type": "text",
 1421. "placeholders": {
 1422. "username": {},
 1423. "username2": {}
 1424. }
 1425. },
 1426. "userIsTyping": "{username} píše…",
 1427. "@userIsTyping": {
 1428. "type": "text",
 1429. "placeholders": {
 1430. "username": {}
 1431. }
 1432. },
 1433. "userLeftTheChat": "{username} opustili chat",
 1434. "@userLeftTheChat": {
 1435. "type": "text",
 1436. "placeholders": {
 1437. "username": {}
 1438. }
 1439. },
 1440. "username": "Užívateľské meno",
 1441. "@username": {
 1442. "type": "text",
 1443. "placeholders": {}
 1444. },
 1445. "userSentUnknownEvent": "{username} poslali udalosť {type}",
 1446. "@userSentUnknownEvent": {
 1447. "type": "text",
 1448. "placeholders": {
 1449. "username": {},
 1450. "type": {}
 1451. }
 1452. },
 1453. "verifiedSession": "Úspešne overenie relácie!",
 1454. "@verifiedSession": {
 1455. "type": "text",
 1456. "placeholders": {}
 1457. },
 1458. "verify": "Overiť",
 1459. "@verify": {
 1460. "type": "text",
 1461. "placeholders": {}
 1462. },
 1463. "verifyManual": "Verifikovať manuálne",
 1464. "@verifyManual": {
 1465. "type": "text",
 1466. "placeholders": {}
 1467. },
 1468. "verifyStart": "Spustiť verifikáciu",
 1469. "@verifyStart": {
 1470. "type": "text",
 1471. "placeholders": {}
 1472. },
 1473. "verifySuccess": "Verifikácia bola úspešná!",
 1474. "@verifySuccess": {
 1475. "type": "text",
 1476. "placeholders": {}
 1477. },
 1478. "verifyTitle": "Verifikujem protiľahlý účet",
 1479. "@verifyTitle": {
 1480. "type": "text",
 1481. "placeholders": {}
 1482. },
 1483. "verifyUser": "Verifikovať používateľa",
 1484. "@verifyUser": {
 1485. "type": "text",
 1486. "placeholders": {}
 1487. },
 1488. "videoCall": "Videohovor",
 1489. "@videoCall": {
 1490. "type": "text",
 1491. "placeholders": {}
 1492. },
 1493. "visibilityOfTheChatHistory": "Viditeľnosť histórie chatu",
 1494. "@visibilityOfTheChatHistory": {
 1495. "type": "text",
 1496. "placeholders": {}
 1497. },
 1498. "visibleForAllParticipants": "Viditeľné pre všetkých účastníkov",
 1499. "@visibleForAllParticipants": {
 1500. "type": "text",
 1501. "placeholders": {}
 1502. },
 1503. "visibleForEveryone": "Viditeľné pre každého",
 1504. "@visibleForEveryone": {
 1505. "type": "text",
 1506. "placeholders": {}
 1507. },
 1508. "voiceMessage": "Hlasová správa",
 1509. "@voiceMessage": {
 1510. "type": "text",
 1511. "placeholders": {}
 1512. },
 1513. "waitingPartnerAcceptRequest": "Čaká sa, kým partner prijme požiadavku...",
 1514. "@waitingPartnerAcceptRequest": {
 1515. "type": "text",
 1516. "placeholders": {}
 1517. },
 1518. "waitingPartnerEmoji": "Čaká sa, kým partner prijme emotikon...",
 1519. "@waitingPartnerEmoji": {
 1520. "type": "text",
 1521. "placeholders": {}
 1522. },
 1523. "waitingPartnerNumbers": "Čaká sa na to, kým partner prijme čísla...",
 1524. "@waitingPartnerNumbers": {
 1525. "type": "text",
 1526. "placeholders": {}
 1527. },
 1528. "wallpaper": "Pozadie",
 1529. "@wallpaper": {
 1530. "type": "text",
 1531. "placeholders": {}
 1532. },
 1533. "warningEncryptionInBeta": "Konečné šifrovanie je momentálne v Beta verzii! Používajte na vlastné riziko!",
 1534. "@warningEncryptionInBeta": {
 1535. "type": "text",
 1536. "placeholders": {}
 1537. },
 1538. "wednesday": "Streda",
 1539. "@wednesday": {
 1540. "type": "text",
 1541. "placeholders": {}
 1542. },
 1543. "welcomeText": "Vítajte v najroztomilejšom instant messengeri v sieti matrix.",
 1544. "@welcomeText": {
 1545. "type": "text",
 1546. "placeholders": {}
 1547. },
 1548. "whoIsAllowedToJoinThisGroup": "Kto môže vstúpiť do tejto skupiny",
 1549. "@whoIsAllowedToJoinThisGroup": {
 1550. "type": "text",
 1551. "placeholders": {}
 1552. },
 1553. "writeAMessage": "Napísať správu...",
 1554. "@writeAMessage": {
 1555. "type": "text",
 1556. "placeholders": {}
 1557. },
 1558. "yes": "Áno",
 1559. "@yes": {
 1560. "type": "text",
 1561. "placeholders": {}
 1562. },
 1563. "you": "Vy",
 1564. "@you": {
 1565. "type": "text",
 1566. "placeholders": {}
 1567. },
 1568. "youAreInvitedToThisChat": "Ste pozvaní do tohto chatu",
 1569. "@youAreInvitedToThisChat": {
 1570. "type": "text",
 1571. "placeholders": {}
 1572. },
 1573. "youAreNoLongerParticipatingInThisChat": "Už sa nezúčastňujete tohto chatu",
 1574. "@youAreNoLongerParticipatingInThisChat": {
 1575. "type": "text",
 1576. "placeholders": {}
 1577. },
 1578. "youCannotInviteYourself": "Nemôžete pozvať samých seba",
 1579. "@youCannotInviteYourself": {
 1580. "type": "text",
 1581. "placeholders": {}
 1582. },
 1583. "youHaveBeenBannedFromThisChat": "Máte zablokovaný prístup k tomuto chatu",
 1584. "@youHaveBeenBannedFromThisChat": {
 1585. "type": "text",
 1586. "placeholders": {}
 1587. },
 1588. "yourOwnUsername": "Vaša vlastná prezývka",
 1589. "@yourOwnUsername": {
 1590. "type": "text",
 1591. "placeholders": {}
 1592. }
 1593. }