An experimental fork of FluffyChat.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1726 lines
40 KiB

{
"@@locale": "gl",
"@@last_modified": "2020-09-23 11:46:02.441724",
"about": "Acerca de",
"@about": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"accept": "Aceptar",
"@accept": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"acceptedTheInvitation": "{username} aceptou o convite",
"@acceptedTheInvitation": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"account": "Conta",
"@account": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"accountInformation": "Información da conta",
"@accountInformation": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"activatedEndToEndEncryption": "{username} activou o cifrado extremo-a-extremo",
"@activatedEndToEndEncryption": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"addGroupDescription": "Engade a descrición do grupo",
"@addGroupDescription": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"admin": "Admin",
"@admin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"alias": "alias",
"@alias": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"alreadyHaveAnAccount": "¿xa tes unha conta?",
"@alreadyHaveAnAccount": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"answeredTheCall": "{senderName} respondeu á chamada",
"@answeredTheCall": {
"type": "text",
"placeholders": {
"senderName": {}
}
},
"anyoneCanJoin": "Calquera pode unirse",
"@anyoneCanJoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"archive": "Arquivo",
"@archive": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"archivedRoom": "Sala arquivada",
"@archivedRoom": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"areGuestsAllowedToJoin": "Teñen permitido as convidadas o acceso",
"@areGuestsAllowedToJoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"areYouSure": "¿estás certo?",
"@areYouSure": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"askSSSSCache": "Escribe a frase de paso de seguridade ou chave de recuperación para almacenar as chaves.",
"@askSSSSCache": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"askSSSSSign": "Para poder conectar a outra persoa, escribe a túa frase de paso ou chave de recuperación.",
"@askSSSSSign": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"askSSSSVerify": "Escribe frase de paso de almacenaxe segura ou chave de recuperación para verificar a túa sesión.",
"@askSSSSVerify": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"askVerificationRequest": "¿Aceptar a solicitude de verificación de {username}?",
"@askVerificationRequest": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"authentication": "Autenticación",
"@authentication": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"avatarHasBeenChanged": "O avatar cambiou",
"@avatarHasBeenChanged": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"banFromChat": "Expulsar da conversa",
"@banFromChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"banned": "Vetada",
"@banned": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"bannedUser": "{username} vetou a {targetName}",
"@bannedUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"blockDevice": "Bloquear dispositivo",
"@blockDevice": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"byDefaultYouWillBeConnectedTo": "Por omisión vas conectar con {homeserver}",
"@byDefaultYouWillBeConnectedTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"homeserver": {}
}
},
"cachedKeys": "Almacenaches as chaves correctamente!",
"@cachedKeys": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"cancel": "Cancelar",
"@cancel": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changedTheChatAvatar": "{username} cambiou o avatar do chat",
"@changedTheChatAvatar": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheChatDescriptionTo": "{username} mudou a descrición da conversa a: '{description}'",
"@changedTheChatDescriptionTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"description": {}
}
},
"changedTheChatNameTo": "{username} mudou o nome da conversa a: '{chatname}'",
"@changedTheChatNameTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"chatname": {}
}
},
"changedTheChatPermissions": "{username} mudou os permisos da conversa",
"@changedTheChatPermissions": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheDisplaynameTo": "{username} cambiou o nome público a: {displayname}",
"@changedTheDisplaynameTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"displayname": {}
}
},
"changedTheGuestAccessRules": "{username} mudou as regras de acceso para convidadas",
"@changedTheGuestAccessRules": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheGuestAccessRulesTo": "{username} mudou as regras de acceso para convidadas a: {rules}",
"@changedTheGuestAccessRulesTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"rules": {}
}
},
"changedTheHistoryVisibility": "{username} mudou a visibilidade do historial",
"@changedTheHistoryVisibility": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheHistoryVisibilityTo": "{username} mudou a visibilidade do historial a: {rules}",
"@changedTheHistoryVisibilityTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"rules": {}
}
},
"changedTheJoinRules": "{username} mudou as regras de acceso",
"@changedTheJoinRules": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheJoinRulesTo": "{username} mudou as regras de acceso a: {joinRules}",
"@changedTheJoinRulesTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"joinRules": {}
}
},
"changedTheProfileAvatar": "{username} mudou o avatar",
"@changedTheProfileAvatar": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheRoomAliases": "{username} mudou os alias da sala",
"@changedTheRoomAliases": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheRoomInvitationLink": "{username} mudou a ligazón de convite",
"@changedTheRoomInvitationLink": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changelog": "Rexistro de cambios",
"@changelog": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changesHaveBeenSaved": "Gardáronse os cambios",
"@changesHaveBeenSaved": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheHomeserver": "Mudar de servidor de inicio",
"@changeTheHomeserver": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheme": "Cambiar o estilo",
"@changeTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheNameOfTheGroup": "Mudar o nome do grupo",
"@changeTheNameOfTheGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheServer": "Mudar de servidor",
"@changeTheServer": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeWallpaper": "Mudar fondo do chat",
"@changeWallpaper": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"channelCorruptedDecryptError": "O cifrado está corrompido",
"@channelCorruptedDecryptError": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"chat": "Chat",
"@chat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"chatDetails": "Detalles do chat",
"@chatDetails": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"chooseAStrongPassword": "Escolle un contrasinal forte",
"@chooseAStrongPassword": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"chooseAUsername": "Escolle un nome de usuaria",
"@chooseAUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"close": "Pechar",
"@close": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"compareEmojiMatch": "Comparar e asegurarse de que estas emoticonas concordan no outro dispositivo:",
"@compareEmojiMatch": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"compareNumbersMatch": "Compara e asegúrate de que os seguintes números concordan cos do outro dispositivo:",
"@compareNumbersMatch": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"confirm": "Confirmar",
"@confirm": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"connect": "Conectar",
"@connect": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"connectionAttemptFailed": "Fallou o intento de conexión",
"@connectionAttemptFailed": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"contactHasBeenInvitedToTheGroup": "O contacto foi convidado ó grupo",
"@contactHasBeenInvitedToTheGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"contentViewer": "Visor de contido",
"@contentViewer": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"copiedToClipboard": "Copiado ó portapapeis",
"@copiedToClipboard": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"copy": "Copiar",
"@copy": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"couldNotDecryptMessage": "Non se descifrou a mensaxe: {error}",
"@couldNotDecryptMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {
"error": {}
}
},
"couldNotSetAvatar": "Non se estableceu o avatar",
"@couldNotSetAvatar": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"couldNotSetDisplayname": "Non se estableceu o nome público",
"@couldNotSetDisplayname": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"countParticipants": "{count} participantes",
"@countParticipants": {
"type": "text",
"placeholders": {
"count": {}
}
},
"create": "Crear",
"@create": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"createAccountNow": "Crear unha conta",
"@createAccountNow": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"createdTheChat": "{username} creou a conversa",
"@createdTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"createNewGroup": "Crear novo grupo",
"@createNewGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"crossSigningDisabled": "A Sinatura-Cruzada está desactivada",
"@crossSigningDisabled": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"crossSigningEnabled": "Sinatura-Cruzada activada",
"@crossSigningEnabled": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"currentlyActive": "Actualmente activo",
"@currentlyActive": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"darkTheme": "Escuro",
"@darkTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"dateAndTimeOfDay": "{date}, {timeOfDay}",
"@dateAndTimeOfDay": {
"type": "text",
"placeholders": {
"date": {},
"timeOfDay": {}
}
},
"dateWithoutYear": "{day}-{month}",
"@dateWithoutYear": {
"type": "text",
"placeholders": {
"month": {},
"day": {}
}
},
"dateWithYear": "{day}-{month}-{year}",
"@dateWithYear": {
"type": "text",
"placeholders": {
"year": {},
"month": {},
"day": {}
}
},
"deactivateAccountWarning": "Esto desactivará a conta. Esto non ten volta atrás. Estás segura?",
"@deactivateAccountWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"delete": "Eliminar",
"@delete": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"deleteAccount": "Eliminar conta",
"@deleteAccount": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"deleteMessage": "Eliminar mensaxe",
"@deleteMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"deny": "Denegar",
"@deny": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"device": "Dispositivo",
"@device": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"devices": "Dispositivos",
"@devices": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"discardPicture": "Desbotar imaxe",
"@discardPicture": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"displaynameHasBeenChanged": "O nome público mudou",
"@displaynameHasBeenChanged": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"donate": "Doar",
"@donate": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"downloadFile": "Descargar ficheiro",
"@downloadFile": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"editDisplayname": "Editar nome público",
"@editDisplayname": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"editJitsiInstance": "Editar instancia Jitsi",
"@editJitsiInstance": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emoteExists": "Xa existe ese emote!",
"@emoteExists": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emoteInvalid": "Atallo do emote non é válido!",
"@emoteInvalid": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emoteSettings": "Axustes de Emote",
"@emoteSettings": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emoteShortcode": "Atallo de Emote",
"@emoteShortcode": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emoteWarnNeedToPick": "Escribe un atallo e asocialle unha imaxe!",
"@emoteWarnNeedToPick": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emptyChat": "Chat baleiro",
"@emptyChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enableEncryptionWarning": "Non poderás desactivar o cifrado posteriormente, ¿estás certo?",
"@enableEncryptionWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"encryption": "Cifrado",
"@encryption": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"encryptionAlgorithm": "Algoritmo do cifrado",
"@encryptionAlgorithm": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"encryptionNotEnabled": "Cifrado desactivado",
"@encryptionNotEnabled": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"end2endEncryptionSettings": "Axustes do cifrado extremo-a-extremo",
"@end2endEncryptionSettings": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"endedTheCall": "{senderName} rematou a chamada",
"@endedTheCall": {
"type": "text",
"placeholders": {
"senderName": {}
}
},
"enterAGroupName": "Escribe un nome para o grupo",
"@enterAGroupName": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enterAUsername": "Escribe un nome de usuaria",
"@enterAUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enterYourHomeserver": "Escribe o teu servidor de inicio",
"@enterYourHomeserver": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fileName": "Nome do ficheiro",
"@fileName": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fileSize": "Tamaño do ficheiro",
"@fileSize": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fluffychat": "FurryChat",
"@fluffychat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"forward": "Reenviar",
"@forward": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"friday": "Venres",
"@friday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fromJoining": "Desde que se una",
"@fromJoining": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fromTheInvitation": "Desde o convite",
"@fromTheInvitation": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"group": "Grupo",
"@group": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupDescription": "Descrición do grupo",
"@groupDescription": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupDescriptionHasBeenChanged": "Mudou a descrición do grupo",
"@groupDescriptionHasBeenChanged": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupIsPublic": "O grupo é público",
"@groupIsPublic": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupWith": "Grupo con {displayname}",
"@groupWith": {
"type": "text",
"placeholders": {
"displayname": {}
}
},
"guestsAreForbidden": "Non se permiten convidadas",
"@guestsAreForbidden": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"guestsCanJoin": "Permítense convidadas",
"@guestsCanJoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"hasWithdrawnTheInvitationFor": "{username} retirou o convite para {targetName}",
"@hasWithdrawnTheInvitationFor": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"help": "Axuda",
"@help": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"homeserverIsNotCompatible": "Servidor de inicio non compatible",
"@homeserverIsNotCompatible": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"id": "ID",
"@id": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"identity": "Identidade",
"@identity": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"ignoredUsers": "Usuarias ignoradas",
"@ignoredUsers": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"ignoreListDescription": "Podes ignorar usuarias molestas. Non recibirás ningunha mensaxe nin convites a salas da túa lista personal de usuarias ignoradas.",
"@ignoreListDescription": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"ignoreUsername": "Ignorar nome de usuaria",
"@ignoreUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"incorrectPassphraseOrKey": "Frase de paso ou chave de recuperación incorrecta",
"@incorrectPassphraseOrKey": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"inviteContact": "Convidar contacto",
"@inviteContact": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"inviteContactToGroup": "Convidar contacto a {groupName}",
"@inviteContactToGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {
"groupName": {}
}
},
"invited": "Convidado",
"@invited": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"invitedUser": "{username} convidou a {targetName}",
"@invitedUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"invitedUsersOnly": "Só usuarias convidadas",
"@invitedUsersOnly": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"inviteText": "{username} convidoute a FluffyChat.\n1. instala FluffyChat: https://fluffychat.im \n2. Rexístrate ou conéctate\n3. Abre a ligazón do convite: {link}",
"@inviteText": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"link": {}
}
},
"isDeviceKeyCorrect": "¿É correcta esta chave do dispositivo?",
"@isDeviceKeyCorrect": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"isTyping": "está escribindo...",
"@isTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"joinedTheChat": "{username} uníuse ó chat",
"@joinedTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"joinRoom": "Entrar na sala",
"@joinRoom": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"keysCached": "Chaves almacenadas",
"@keysCached": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"keysMissing": "Faltan as chaves",
"@keysMissing": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"kicked": "{username} expulsou a {targetName}",
"@kicked": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"kickedAndBanned": "{username} expulsou e vetou a {targetName}",
"@kickedAndBanned": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"kickFromChat": "Expulsar da conversa",
"@kickFromChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"lastActiveAgo": "Última actividade: {localizedTimeShort}",
"@lastActiveAgo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"localizedTimeShort": {}
}
},
"lastSeenIp": "Última IP vista",
"@lastSeenIp": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"lastSeenLongTimeAgo": "Hai moito que non aparece",
"@lastSeenLongTimeAgo": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"leave": "Saír",
"@leave": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"leftTheChat": "Deixar a conversa",
"@leftTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"license": "Licenza",
"@license": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"lightTheme": "Claro",
"@lightTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"loadCountMoreParticipants": "Cargar {count} participantes máis",
"@loadCountMoreParticipants": {
"type": "text",
"placeholders": {
"count": {}
}
},
"loadingPleaseWait": "Cargando... Agarda",
"@loadingPleaseWait": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"loadMore": "Cargar máis...",
"@loadMore": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"login": "Conexión",
"@login": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"logInTo": "Conectar con {homeserver}",
"@logInTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"homeserver": {}
}
},
"logout": "Desconectar",
"@logout": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"makeAModerator": "Converter en moderadora",
"@makeAModerator": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"makeAnAdmin": "Converter en administradora",
"@makeAnAdmin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"makeSureTheIdentifierIsValid": "Asegúrate de que o identificador é válido",
"@makeSureTheIdentifierIsValid": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"messageWillBeRemovedWarning": "A mensaxe eliminarase para todas as participantes",
"@messageWillBeRemovedWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"moderator": "Moderadora",
"@moderator": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"monday": "Luns",
"@monday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"muteChat": "Acalar conversa",
"@muteChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"needPantalaimonWarning": "Ten en conta que polo de agora precisas Pantalaimon para o cifrado extremo-a-extremo.",
"@needPantalaimonWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"newMessageInFluffyChat": "Nova mensaxe en FurryChat",
"@newMessageInFluffyChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"newPrivateChat": "Nova conversa privada",
"@newPrivateChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"newVerificationRequest": "Nova solicitude de verificación!",
"@newVerificationRequest": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"no": "Non",
"@no": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noCrossSignBootstrap": "Polo momento FurryChat non soporta a activación da Sinatura-Cruzada. Actívaa desde Element.",
"@noCrossSignBootstrap": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noEmotesFound": "Non hai emotes. 😕",
"@noEmotesFound": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noGoogleServicesWarning": "Semella que non tes os servizos de google no teu dispositivo. Ben feito! a túa privacidade agradécecho! Para recibir notificacións push en FurryChat recomendamos usar microG: https://microg.org/",
"@noGoogleServicesWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noMegolmBootstrap": "Actualmente FurryChat non soporta a activación da Copia En Liña das Chaves. Actívaa desde Element.",
"@noMegolmBootstrap": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"none": "Ningún",
"@none": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noPermission": "Sen permiso",
"@noPermission": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noRoomsFound": "Non se atoparon salas...",
"@noRoomsFound": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"notSupportedInWeb": "Non soportado na web",
"@notSupportedInWeb": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"numberSelected": "{number} seleccionados",
"@numberSelected": {
"type": "text",
"placeholders": {
"number": {}
}
},
"ok": "OK",
"@ok": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"onlineKeyBackupDisabled": "Copia de apoio En liña das Chaves desactivada",
"@onlineKeyBackupDisabled": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"onlineKeyBackupEnabled": "Copia de Apoio das Chaves activada",
"@onlineKeyBackupEnabled": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"oopsSomethingWentWrong": "Ooooi, algo fallou...",
"@oopsSomethingWentWrong": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"openAppToReadMessages": "Abrir a app e ler mensaxes",
"@openAppToReadMessages": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"openCamera": "Abrir cámara",
"@openCamera": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"optionalGroupName": "(Optativo) Nome do grupo",
"@optionalGroupName": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"participatingUserDevices": "Dispositivos das usuarias participantes",
"@participatingUserDevices": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"passphraseOrKey": "frase de paso ou chave de recuperación",
"@passphraseOrKey": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"password": "Contrasinal",
"@password": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"passwordHasBeenChanged": "Cambiaches o contrasinal",
"@passwordHasBeenChanged": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pickImage": "Escolle unha imaxe",
"@pickImage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pin": "Fixar",
"@pin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"play": "Reproducir {fileName}",
"@play": {
"type": "text",
"placeholders": {
"fileName": {}
}
},
"pleaseChooseAUsername": "Escolle un nome de usuaria",
"@pleaseChooseAUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pleaseEnterAMatrixIdentifier": "Escribe un identificador matrix",
"@pleaseEnterAMatrixIdentifier": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pleaseEnterYourPassword": "Escribe o teu contrasinal",
"@pleaseEnterYourPassword": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pleaseEnterYourUsername": "Escribe o teu nome de usuaria",
"@pleaseEnterYourUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"publicRooms": "Salas públicas",
"@publicRooms": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"recording": "Gravando",
"@recording": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"redactedAnEvent": "{username} publicou un evento",
"@redactedAnEvent": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"reject": "Rexeitar",
"@reject": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"rejectedTheInvitation": "{username} rexeitou o convite",
"@rejectedTheInvitation": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"rejoin": "Volta a unirte",
"@rejoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"remove": "Eliminar",
"@remove": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removeAllOtherDevices": "Quitar todos os outros dispositivos",
"@removeAllOtherDevices": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removedBy": "Eliminado por {username}",
"@removedBy": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"removeDevice": "Quitar dispositivo",
"@removeDevice": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removeExile": "Quitar o veto",
"@removeExile": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removeMessage": "Eliminar mensaxe",
"@removeMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"renderRichContent": "Mostrar contido enriquecido da mensaxe",
"@renderRichContent": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"reply": "Responder",
"@reply": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"requestPermission": "Solicitar permiso",
"@requestPermission": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"requestToReadOlderMessages": "Solicitar ler mensaxes antigas",
"@requestToReadOlderMessages": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"revokeAllPermissions": "Revogar tódolos permisos",
"@revokeAllPermissions": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"roomHasBeenUpgraded": "A sala foi actualizada",
"@roomHasBeenUpgraded": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"saturday": "Sábado",
"@saturday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"searchForAChat": "Buscar un chat",
"@searchForAChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"seenByUser": "Visto por {username}",
"@seenByUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"seenByUserAndCountOthers": "Visto por {username} e {count} outras",
"@seenByUserAndCountOthers": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"count": {}
}
},
"seenByUserAndUser": "Visto por {username} e {username2}",
"@seenByUserAndUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"username2": {}
}
},
"send": "Enviar",
"@send": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendAMessage": "Enviar unha mensaxe",
"@sendAMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendAudio": "Enviar audio",
"@sendAudio": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendBugReports": "Permitir o envío de informes de fallos con sentry.io",
"@sendBugReports": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendFile": "Enviar ficheiro",
"@sendFile": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendImage": "Enviar imaxe",
"@sendImage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendOriginal": "Enviar orixinal",
"@sendOriginal": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendVideo": "Enviar vídeo",
"@sendVideo": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sentAFile": "{username} enviou un ficheiro",
"@sentAFile": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentAnAudio": "{username} enviou un audio",
"@sentAnAudio": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentAPicture": "{username} enviou unha imaxe",
"@sentAPicture": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentASticker": "{username} enviou un adhesivo",
"@sentASticker": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentAVideo": "{username} enviou un vídeo",
"@sentAVideo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentCallInformations": "{senderName} enviou información da chamada",
"@sentCallInformations": {
"type": "text",
"placeholders": {
"senderName": {}
}
},
"sentryInfo": "Información sobre privacidade: https://sentry.io/security/",
"@sentryInfo": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sessionVerified": "Sesión verificada",
"@sessionVerified": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"setAProfilePicture": "Establecer foto do perfil",
"@setAProfilePicture": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"setGroupDescription": "Establecer descrición do grupo",
"@setGroupDescription": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"setInvitationLink": "Establecer ligazón do convite",
"@setInvitationLink": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"setStatus": "Establecer estado",
"@setStatus": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"settings": "Axustes",
"@settings": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"share": "Compartir",
"@share": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sharedTheLocation": "{username} compartiu a localización",
"@sharedTheLocation": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"signUp": "Rexistro",
"@signUp": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"skip": "Saltar",
"@skip": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sourceCode": "Código fonte",
"@sourceCode": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"startedACall": "{senderName} iniciou unha chamada",
"@startedACall": {
"type": "text",
"placeholders": {
"senderName": {}
}
},
"startYourFirstChat": "Abre a primeira conversa :-)",
"@startYourFirstChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"statusExampleMessage": "¿Que tal estás hoxe?",
"@statusExampleMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"submit": "Enviar",
"@submit": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sunday": "Domingo",
"@sunday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"systemTheme": "Sistema",
"@systemTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"tapToShowMenu": "Toca para mostrar menú",
"@tapToShowMenu": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"theyDontMatch": "Non concordan",
"@theyDontMatch": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"theyMatch": "Concordan",
"@theyMatch": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"thisRoomHasBeenArchived": "A sala foi arquivada.",
"@thisRoomHasBeenArchived": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"thursday": "Xoves",
"@thursday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"timeOfDay": "{hours12}:{minutes} {suffix}",
"@timeOfDay": {
"type": "text",
"placeholders": {
"hours12": {},
"hours24": {},
"minutes": {},
"suffix": {}
}
},
"title": "FurryChat",
"@title": {
"description": "Title for the application",
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"tryToSendAgain": "Inténtao outra vez",
"@tryToSendAgain": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"tuesday": "Martes",
"@tuesday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unbannedUser": "{username} retirou o veto a {targetName}",
"@unbannedUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"unblockDevice": "Desbloquear dispositivo",
"@unblockDevice": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unknownDevice": "Dispositivo descoñecido",
"@unknownDevice": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unknownEncryptionAlgorithm": "Algoritmo de cifrado descoñecido",
"@unknownEncryptionAlgorithm": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unknownEvent": "Evento descoñecido '{type}'",
"@unknownEvent": {
"type": "text",
"placeholders": {
"type": {}
}
},
"unknownSessionVerify": "Sesión descoñecida, por favor verifícaa",
"@unknownSessionVerify": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unmuteChat": "Reactivar chat",
"@unmuteChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unpin": "Desafixar",
"@unpin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unreadChats": "{unreadCount} chats non lidos",
"@unreadChats": {
"type": "text",
"placeholders": {
"unreadCount": {}
}
},
"unreadMessages": "{unreadEvents} mensaxes non lidas",
"@unreadMessages": {
"type": "text",
"placeholders": {
"unreadEvents": {}
}
},
"unreadMessagesInChats": "{unreadEvents} mensaxes non lidas en {unreadChats} conversas",
"@unreadMessagesInChats": {
"type": "text",
"placeholders": {
"unreadEvents": {},
"unreadChats": {}
}
},
"useAmoledTheme": "¿Usar cores compatibles con Amoled?",
"@useAmoledTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"userAndOthersAreTyping": "{username} e {count} máis están escribindo...",
"@userAndOthersAreTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"count": {}
}
},
"userAndUserAreTyping": "{username} e {username2} están escribindo...",
"@userAndUserAreTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"username2": {}
}
},
"userIsTyping": "{username} está escribindo...",
"@userIsTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"userLeftTheChat": "{username} deixou a conversa",
"@userLeftTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"username": "Nome de usuaria",
"@username": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"userSentUnknownEvent": "{username} enviou un evento {type]",
"@userSentUnknownEvent": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"type": {}
}
},
"verifiedSession": "Sesión verificada correctamente!",
"@verifiedSession": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verify": "Verificar",
"@verify": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verifyManual": "Verificar manualmente",
"@verifyManual": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verifyStart": "Comezar verificación",
"@verifyStart": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verifySuccess": "Verificaches correctamente!",
"@verifySuccess": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verifyTitle": "Verificando a outra conta",
"@verifyTitle": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verifyUser": "Verificar usuaria",
"@verifyUser": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"videoCall": "Chamada de vídeo",
"@videoCall": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"visibilityOfTheChatHistory": "Visibilidade do historial da conversa",
"@visibilityOfTheChatHistory": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"visibleForAllParticipants": "Visible para todas as participantes",
"@visibleForAllParticipants": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"visibleForEveryone": "Visible para todas",
"@visibleForEveryone": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"voiceMessage": "Mensaxe de voz",
"@voiceMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"waitingPartnerAcceptRequest": "Agardando a que a outra parte acepte a solicitude...",
"@waitingPartnerAcceptRequest": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"waitingPartnerEmoji": "Agardando a que a outra parte acepte as emoticonas...",
"@waitingPartnerEmoji": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"waitingPartnerNumbers": "Agardando a que a outra parte acepte os números...",
"@waitingPartnerNumbers": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"wallpaper": "Fondo da conversa",
"@wallpaper": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"warning": "Aviso!",
"@warning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"warningEncryptionInBeta": "O cifrado extremo-a-extremo está en Beta! Úsao baixo a túa responsabilidade!",
"@warningEncryptionInBeta": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"wednesday": "Mércores",
"@wednesday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"welcomeText": "Benvida á mensaxería instantánea más cuquiña da rede matrix.",
"@welcomeText": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"whoIsAllowedToJoinThisGroup": "Quen se pode unir a este grupo",
"@whoIsAllowedToJoinThisGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"writeAMessage": "Escribe unha mensaxe...",
"@writeAMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"yes": "Si",
"@yes": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"you": "Ti",
"@you": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youAreInvitedToThisChat": "Estás convidada a este chat",
"@youAreInvitedToThisChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youAreNoLongerParticipatingInThisChat": "Xa non participas desta conversa",
"@youAreNoLongerParticipatingInThisChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youCannotInviteYourself": "Non podes autoconvidarte",
"@youCannotInviteYourself": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youHaveBeenBannedFromThisChat": "Foches vetada nesta conversa",
"@youHaveBeenBannedFromThisChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"yourOwnUsername": "O teu nome de usuaria",
"@yourOwnUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"privacy": "Privacidade",
"@privacy": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enableEmotesGlobally": "Activar paquete emote globalmente",
"@enableEmotesGlobally": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emotePacks": "Paquetes de Emotes para a sala",
"@emotePacks": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeDeviceName": "Cambiar nome do dispositivo",
"@changeDeviceName": {
"type": "text",
"placeholders": {}
}
}