An experimental fork of FluffyChat.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1381 lines
31 KiB

{
"@@locale": "pl",
"@@last_modified": "2020-09-23 11:46:02.094481",
"about": "O nas",
"@about": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"acceptedTheInvitation": "{username} zaakceptował/-a zaproszenie",
"@acceptedTheInvitation": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"account": "Konto",
"@account": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"accountInformation": "Informacje o koncie",
"@accountInformation": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"activatedEndToEndEncryption": "{username} aktywował/-a szyfrowanie end-to-end",
"@activatedEndToEndEncryption": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"addGroupDescription": "Dodaj opis grupy",
"@addGroupDescription": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"admin": "Admin",
"@admin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"alias": "alias",
"@alias": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"alreadyHaveAnAccount": "Masz już konto?",
"@alreadyHaveAnAccount": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"anyoneCanJoin": "Każdy może dołączyć",
"@anyoneCanJoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"archive": "Archiwum",
"@archive": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"archivedRoom": "Zarchiwizowane pokoje",
"@archivedRoom": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"areGuestsAllowedToJoin": "Czy użytkownicy-goście mogą dołączyć",
"@areGuestsAllowedToJoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"areYouSure": "Jesteś pewny/-a?",
"@areYouSure": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"authentication": "Autoryzacja",
"@authentication": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"avatarHasBeenChanged": "Zdjęcie profilowe zostało zmienione",
"@avatarHasBeenChanged": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"banFromChat": "Ban na czacie",
"@banFromChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"banned": "Zbanowany/-a",
"@banned": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"bannedUser": "{username} zbanował/-a {targetName}",
"@bannedUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"byDefaultYouWillBeConnectedTo": "Domyślnie łączy się z {homeserver}",
"@byDefaultYouWillBeConnectedTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"homeserver": {}
}
},
"cancel": "Anuluj",
"@cancel": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changedTheChatAvatar": "{username} zmienił/-a zdjęcie profilowe",
"@changedTheChatAvatar": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheChatDescriptionTo": "{username} zmienił/-a opis czatu na: '{description}'",
"@changedTheChatDescriptionTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"description": {}
}
},
"changedTheChatNameTo": "{username} zmienił/-a nick na: '{chatname}'",
"@changedTheChatNameTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"chatname": {}
}
},
"changedTheChatPermissions": "{username} zmienił/-a uprawnienia czatu",
"@changedTheChatPermissions": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheDisplaynameTo": "{username} zmienił/-a wyświetlany nick na: {displayname}",
"@changedTheDisplaynameTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"displayname": {}
}
},
"changedTheGuestAccessRules": "{username} zmienił/-a zasady dostępu dla gości",
"@changedTheGuestAccessRules": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheGuestAccessRulesTo": "{username} zmienił/-a zasady dostępu dla gości na: {rules}",
"@changedTheGuestAccessRulesTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"rules": {}
}
},
"changedTheHistoryVisibility": "{username} zmienił/-a widoczność historii",
"@changedTheHistoryVisibility": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheHistoryVisibilityTo": "{username} zmienił/-a widoczność historii na: {rules}",
"@changedTheHistoryVisibilityTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"rules": {}
}
},
"changedTheJoinRules": "{username} zmienił/-a zasady wejścia",
"@changedTheJoinRules": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheJoinRulesTo": "{username} zmienił/-a zasady wejścia na: {joinRules}",
"@changedTheJoinRulesTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"joinRules": {}
}
},
"changedTheProfileAvatar": "{username} zmienił/-a zdjęcie profilowe",
"@changedTheProfileAvatar": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheRoomAliases": "{username} zmienił/-a skrót pokoju",
"@changedTheRoomAliases": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheRoomInvitationLink": "{username} zmienił/-a link do zaproszenia do pokoju",
"@changedTheRoomInvitationLink": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changelog": "Dziennik zmian",
"@changelog": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheHomeserver": "Zmień serwer domyślny",
"@changeTheHomeserver": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheme": "Zmień swój styl",
"@changeTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheNameOfTheGroup": "Zmień nazwę grupy",
"@changeTheNameOfTheGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheServer": "Zmień tapetę",
"@changeTheServer": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeWallpaper": "Zmień tapetę",
"@changeWallpaper": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"channelCorruptedDecryptError": "Szyfrowanie zostało uszkodzone",
"@channelCorruptedDecryptError": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"chatDetails": "Szczegóły czatu",
"@chatDetails": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"chooseAStrongPassword": "Wybierz silne hasło",
"@chooseAStrongPassword": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"chooseAUsername": "Wybierz nick",
"@chooseAUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"close": "Zamknij",
"@close": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"confirm": "Potwierdź",
"@confirm": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"connect": "Połącz",
"@connect": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"connectionAttemptFailed": "Próba połączenia nie powiodła się",
"@connectionAttemptFailed": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"contactHasBeenInvitedToTheGroup": "Kontakt został zaproszony do grupy",
"@contactHasBeenInvitedToTheGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"contentViewer": "Przeglądarka treści",
"@contentViewer": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"copiedToClipboard": "Skopiowano do schowka",
"@copiedToClipboard": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"copy": "Kopiuj",
"@copy": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"couldNotDecryptMessage": "Nie można odszyfrować wiadomości: {error}",
"@couldNotDecryptMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {
"error": {}
}
},
"couldNotSetAvatar": "Nie można ustawić zdjęcia profilowego",
"@couldNotSetAvatar": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"couldNotSetDisplayname": "Nie można ustawić wyświetlanego nicku",
"@couldNotSetDisplayname": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"countParticipants": "{count} uczestników",
"@countParticipants": {
"type": "text",
"placeholders": {
"count": {}
}
},
"create": "Stwórz",
"@create": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"createAccountNow": "Stwórz konto teraz",
"@createAccountNow": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"createdTheChat": "{username} stworzył/-a czat",
"@createdTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"createNewGroup": "Stwórz nową grupę",
"@createNewGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"darkTheme": "Ciemny",
"@darkTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"dateAndTimeOfDay": "{date}, {timeOfDay}",
"@dateAndTimeOfDay": {
"type": "text",
"placeholders": {
"date": {},
"timeOfDay": {}
}
},
"dateWithoutYear": "{month}-{day}",
"@dateWithoutYear": {
"type": "text",
"placeholders": {
"month": {},
"day": {}
}
},
"dateWithYear": "{day}-{month}-{year}",
"@dateWithYear": {
"type": "text",
"placeholders": {
"year": {},
"month": {},
"day": {}
}
},
"delete": "Usuń",
"@delete": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"deleteMessage": "Usuń wiadomość",
"@deleteMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"deny": "Odrzuć",
"@deny": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"device": "Urządzenie",
"@device": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"devices": "Urządzenia",
"@devices": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"discardPicture": "Odrzuć zdjęcie",
"@discardPicture": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"displaynameHasBeenChanged": "Wyświetlany nick został zmieniony",
"@displaynameHasBeenChanged": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"donate": "Wsparcie",
"@donate": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"downloadFile": "Pobierz plik",
"@downloadFile": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"editDisplayname": "Edytuj wyświetlany nick",
"@editDisplayname": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"editJitsiInstance": "Edytuj instancje Jitsi",
"@editJitsiInstance": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emptyChat": "Pusty czat",
"@emptyChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enableEncryptionWarning": "Nie będziesz już mógł wyłączyć szyfrowania. Jesteś pewny?",
"@enableEncryptionWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"encryptionAlgorithm": "Algorytm szyfrowania",
"@encryptionAlgorithm": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"encryptionNotEnabled": "Szyfrowanie nie jest włączone",
"@encryptionNotEnabled": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"end2endEncryptionSettings": "Ustawienia szyfrowania end-to-end",
"@end2endEncryptionSettings": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enterAGroupName": "Wpisz nazwę grupy",
"@enterAGroupName": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enterAUsername": "Wpisz nick",
"@enterAUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enterYourHomeserver": "Wpisz swój serwer domowy",
"@enterYourHomeserver": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fileName": "Nazwa pliku",
"@fileName": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fileSize": "Rozmiar pliku",
"@fileSize": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fluffychat": "FurryChat",
"@fluffychat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"forward": "Przekaż",
"@forward": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"friday": "Piątek",
"@friday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fromJoining": "Od dołączenia",
"@fromJoining": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fromTheInvitation": "Od zaproszenia",
"@fromTheInvitation": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"group": "Grupa",
"@group": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupDescription": "Opis grupy",
"@groupDescription": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupDescriptionHasBeenChanged": "Opis grupy został zmieniony",
"@groupDescriptionHasBeenChanged": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupIsPublic": "Grupa jest publiczna",
"@groupIsPublic": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupWith": "Grupa z {displayname}",
"@groupWith": {
"type": "text",
"placeholders": {
"displayname": {}
}
},
"guestsAreForbidden": "Goście są zabronieni",
"@guestsAreForbidden": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"guestsCanJoin": "Goście mogą dołączyć",
"@guestsCanJoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"hasWithdrawnTheInvitationFor": "{username} wycofał/-a zaproszenie dla {targetName}",
"@hasWithdrawnTheInvitationFor": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"help": "Pomoc",
"@help": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"homeserverIsNotCompatible": "Serwer domowy nie jest kompatybilny",
"@homeserverIsNotCompatible": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"id": "ID",
"@id": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"identity": "Tożsamość",
"@identity": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"inviteContact": "Zaproś kontakty",
"@inviteContact": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"inviteContactToGroup": "Zaproś kontakty do {groupName}",
"@inviteContactToGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {
"groupName": {}
}
},
"invited": "Zaproszono",
"@invited": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"invitedUser": "{username} zaprosił/-a {targetName}",
"@invitedUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"invitedUsersOnly": "Tylko zaproszeni użytkownicy",
"@invitedUsersOnly": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"inviteText": "{username} zaprosił/-a cię do FluffyChat. \n1. Zainstaluj FluffyChat: https://fluffychat.im \n2. Zarejestuj się lub zaloguj \n3. Otwórz link zaproszenia: {link}",
"@inviteText": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"link": {}
}
},
"isTyping": "pisze...",
"@isTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"joinedTheChat": "{username} dołączył/-a do czatu",
"@joinedTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"kicked": "{username} wyrzucił/-a {targetName}",
"@kicked": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"kickedAndBanned": "{username} wyrzucił/-a i zbanował/-a {targetName}",
"@kickedAndBanned": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"kickFromChat": "Wyrzuć z czatu",
"@kickFromChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"lastActiveAgo": "Ostatnio widziano: {localizedTimeShort}",
"@lastActiveAgo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"localizedTimeShort": {}
}
},
"lastSeenIp": "Ostatnie widziane IP",
"@lastSeenIp": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"leave": "Wyjdź",
"@leave": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"leftTheChat": "Opuścił/-a czat",
"@leftTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"license": "Licencja",
"@license": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"lightTheme": "Jasny",
"@lightTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"loadCountMoreParticipants": "Załaduj jeszcze {count} uczestników",
"@loadCountMoreParticipants": {
"type": "text",
"placeholders": {
"count": {}
}
},
"loadingPleaseWait": "Ładowanie… Proszę czekać",
"@loadingPleaseWait": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"login": "Zaloguj",
"@login": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"logInTo": "Zaloguj się do {homeserver}",
"@logInTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"homeserver": {}
}
},
"logout": "Wyloguj",
"@logout": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"makeAModerator": "Uczyń moderatorem",
"@makeAModerator": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"makeAnAdmin": "Uczyń adminem",
"@makeAnAdmin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"makeSureTheIdentifierIsValid": "Upewnij się, że identyfikator jest prawidłowy",
"@makeSureTheIdentifierIsValid": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"messageWillBeRemovedWarning": "Wiadomość zostanie usunięta dla wszystkich użytkowników",
"@messageWillBeRemovedWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"moderator": "Moderator",
"@moderator": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"monday": "Poniedziałek",
"@monday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"muteChat": "Wycisz czat",
"@muteChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"needPantalaimonWarning": "Należy pamiętać, że Pantalaimon wymaga na razie szyfrowania end-to-end.",
"@needPantalaimonWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"newMessageInFluffyChat": "Nowa wiadomość w FurryChat",
"@newMessageInFluffyChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"newPrivateChat": "Nowy prywatny czat",
"@newPrivateChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noGoogleServicesWarning": "Wygląda na to, że nie masz usług Google w swoim telefonie. To dobra decyzja dla twojej prywatności! Aby otrzymywać powiadomienia wysyłane w FurryChat, zalecamy korzystanie z microG: https://microg.org/",
"@noGoogleServicesWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"none": "Brak",
"@none": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noPermission": "Brak uprawnień",
"@noPermission": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noRoomsFound": "Nie znaleziono pokoi...",
"@noRoomsFound": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"notSupportedInWeb": "Nie obsługiwane w sieci",
"@notSupportedInWeb": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"numberSelected": "{number} wybrany",
"@numberSelected": {
"type": "text",
"placeholders": {
"number": {}
}
},
"oopsSomethingWentWrong": "Ups! Coś poszło nie tak...",
"@oopsSomethingWentWrong": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"openAppToReadMessages": "Otwórz aplikację by odczytać wiadomości",
"@openAppToReadMessages": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"openCamera": "Otwórz aparat",
"@openCamera": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"optionalGroupName": "(Opcjonalnie) Nazwa grupy",
"@optionalGroupName": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"participatingUserDevices": "Urządzenia użytkowników",
"@participatingUserDevices": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"password": "Hasło",
"@password": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"play": "Otwórz {fileName}",
"@play": {
"type": "text",
"placeholders": {
"fileName": {}
}
},
"pleaseChooseAUsername": "Wybierz nick",
"@pleaseChooseAUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pleaseEnterAMatrixIdentifier": "Wprowadź proszę identyfikator matrix",
"@pleaseEnterAMatrixIdentifier": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pleaseEnterYourPassword": "Wpisz swoje hasło",
"@pleaseEnterYourPassword": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pleaseEnterYourUsername": "Wpisz swój nick",
"@pleaseEnterYourUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"publicRooms": "Publiczne pokoje",
"@publicRooms": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"recording": "Nagranie",
"@recording": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"redactedAnEvent": "{username} stworzył/-a wydarzenie",
"@redactedAnEvent": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"rejectedTheInvitation": "{username} odrzucił/-a zaproszenie",
"@rejectedTheInvitation": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"rejoin": "Dołącz ponownie",
"@rejoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"remove": "Usuń",
"@remove": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removeAllOtherDevices": "Usuń wszystkie inne urządzenia",
"@removeAllOtherDevices": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removedBy": "Usunięta przez {username}",
"@removedBy": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"removeDevice": "Usuń urządzenie",
"@removeDevice": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removeExile": "Usuń blokadę",
"@removeExile": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removeMessage": "Usuń wiadomość",
"@removeMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"reply": "Odpisz",
"@reply": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"requestPermission": "Prośba o pozwolenie",
"@requestPermission": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"requestToReadOlderMessages": "Poproś o przeczytanie starszych wiadomości",
"@requestToReadOlderMessages": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"revokeAllPermissions": "Odwołaj wszystkie uprawnienia",
"@revokeAllPermissions": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"saturday": "Sobota",
"@saturday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"searchForAChat": "Przeszukaj czat",
"@searchForAChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"seenByUser": "Zobaczone przez {username}",
"@seenByUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"seenByUserAndCountOthers": "Zobaczone przez {username} oraz {count} innych",
"@seenByUserAndCountOthers": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"count": {}
}
},
"seenByUserAndUser": "Zobaczone przez {username} oraz {username2}",
"@seenByUserAndUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"username2": {}
}
},
"send": "Wyślij",
"@send": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendAMessage": "Wyślij wiadomość",
"@sendAMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendFile": "Wyślij plik",
"@sendFile": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendImage": "Wyślij obraz",
"@sendImage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sentAFile": "{username} wysłał/-a plik",
"@sentAFile": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentAnAudio": "{username} wysłał/-a plik audio",
"@sentAnAudio": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentAPicture": "{username} wysłał/-a obraz",
"@sentAPicture": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentASticker": "{username} wysłał/-a naklejkę",
"@sentASticker": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentAVideo": "{username} wysłał/-a wideo",
"@sentAVideo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"setAProfilePicture": "Ustaw zdjęcie profilowe",
"@setAProfilePicture": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"setGroupDescription": "Ustaw opis grupy",
"@setGroupDescription": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"setInvitationLink": "Ustaw link zaproszeniowy",
"@setInvitationLink": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"setStatus": "Ustaw status",
"@setStatus": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"settings": "Ustawienia",
"@settings": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"share": "Udostępnij",
"@share": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sharedTheLocation": "{username} udostępnił/-a lokalizacje",
"@sharedTheLocation": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"signUp": "Zarejesturuj się",
"@signUp": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sourceCode": "Kod żródłowy",
"@sourceCode": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"startYourFirstChat": "Rozpocznij swój pierwszy czat :-)",
"@startYourFirstChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"statusExampleMessage": "Jak się masz dziś?",
"@statusExampleMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sunday": "Niedziela",
"@sunday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"systemTheme": "System",
"@systemTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"tapToShowMenu": "Kliknij by zobaczyć menu",
"@tapToShowMenu": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"thisRoomHasBeenArchived": "Ten pokój został przeniesiony do archiwum.",
"@thisRoomHasBeenArchived": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"thursday": "Czwartek",
"@thursday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"timeOfDay": "{hours24}:{minutes}",
"@timeOfDay": {
"type": "text",
"placeholders": {
"hours12": {},
"hours24": {},
"minutes": {},
"suffix": {}
}
},
"title": "FurryChat",
"@title": {
"description": "Title for the application",
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"tryToSendAgain": "Spróbuj wysłać ponownie",
"@tryToSendAgain": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"tuesday": "Wtorek",
"@tuesday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unbannedUser": "{username} odbanował/-a {targetName}",
"@unbannedUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"unknownDevice": "Nieznane urządzenie",
"@unknownDevice": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unknownEncryptionAlgorithm": "Nieznany algorytm szyfrowania",
"@unknownEncryptionAlgorithm": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unknownEvent": "Nieznane zdarzenie '{type}'",
"@unknownEvent": {
"type": "text",
"placeholders": {
"type": {}
}
},
"unmuteChat": "Wyłącz wyciszenie",
"@unmuteChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unreadChats": "{unreadCount} nieprzeczytanych czatów",
"@unreadChats": {
"type": "text",
"placeholders": {
"unreadCount": {}
}
},
"unreadMessages": "{unreadEvents} nieprzeczytanych wiadomości",
"@unreadMessages": {
"type": "text",
"placeholders": {
"unreadEvents": {}
}
},
"unreadMessagesInChats": "{unreadEvents} nieprzeczytanych wiadomości w {unreadChats} czatach",
"@unreadMessagesInChats": {
"type": "text",
"placeholders": {
"unreadEvents": {},
"unreadChats": {}
}
},
"useAmoledTheme": "Użyć kolorów kompatybilnych z ekranami Amoled?",
"@useAmoledTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"userAndOthersAreTyping": "{username} oraz {count} innych pisze...",
"@userAndOthersAreTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"count": {}
}
},
"userAndUserAreTyping": "{username} oraz {username2} piszą...",
"@userAndUserAreTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"username2": {}
}
},
"userIsTyping": "{username} pisze...",
"@userIsTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"userLeftTheChat": "{username} opuścił/-a czat",
"@userLeftTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"username": "Nick",
"@username": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"userSentUnknownEvent": "{username} wysłał/-a wydarzenie {type}",
"@userSentUnknownEvent": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"type": {}
}
},
"verify": "zweryfikuj",
"@verify": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"videoCall": "Rozmowa wideo",
"@videoCall": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"visibilityOfTheChatHistory": "Widoczność historii czatu",
"@visibilityOfTheChatHistory": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"visibleForAllParticipants": "Widoczny dla wszystkich użytkowników",
"@visibleForAllParticipants": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"visibleForEveryone": "Widoczny dla każdego",
"@visibleForEveryone": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"voiceMessage": "Wiadomość głosowa",
"@voiceMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"wallpaper": "Tapeta",
"@wallpaper": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"warningEncryptionInBeta": "Szyfrowanie end-to-end jest obecnie w fazie beta! Używaj na własne ryzyko!",
"@warningEncryptionInBeta": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"wednesday": "Środa",
"@wednesday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"welcomeText": "Witamy w najładniejszym komunikatorze w sieci matrix.",
"@welcomeText": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"whoIsAllowedToJoinThisGroup": "Kto może dołączyć do tej grupy",
"@whoIsAllowedToJoinThisGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"writeAMessage": "Napisz wiadomość…",
"@writeAMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"yes": "Tak",
"@yes": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"you": "Ty",
"@you": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youAreInvitedToThisChat": "Dostałeś/-aś zaproszenie do tego czatu",
"@youAreInvitedToThisChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youAreNoLongerParticipatingInThisChat": "Nie uczestniczysz już w tym czacie",
"@youAreNoLongerParticipatingInThisChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youCannotInviteYourself": "Nie możesz zaprosić siebie",
"@youCannotInviteYourself": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youHaveBeenBannedFromThisChat": "Zostałeś zbanowany na tym czacie",
"@youHaveBeenBannedFromThisChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"yourOwnUsername": "Twój nick",
"@yourOwnUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"no": "Nie",
"@no": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"loadMore": "Załaduj więcej…",
"@loadMore": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"accept": "Akceptuj",
"@accept": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"lastSeenLongTimeAgo": "Widziany/-a dawno temu",
"@lastSeenLongTimeAgo": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"currentlyActive": "Obecnie aktywny/-a",
"@currentlyActive": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"encryption": "Szyfrowanie",
"@encryption": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"deleteAccount": "Usuń konto",
"@deleteAccount": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"passwordHasBeenChanged": "Hasło zostało zmienione",
"@passwordHasBeenChanged": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"ignoredUsers": "Ignorowani użytkownicy",
"@ignoredUsers": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unpin": "Odepnij",
"@unpin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pin": "Przypnij",
"@pin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
}
}