An experimental fork of FluffyChat.
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

1593 lines
37 KiB

{
"@@locale": "sk",
"@@last_modified": "2020-09-23 11:46:01.877200",
"about": "O aplikácii",
"@about": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"accept": "Prijať",
"@accept": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"acceptedTheInvitation": "{username} prijali pozvánku",
"@acceptedTheInvitation": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"account": "Účet",
"@account": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"accountInformation": "Informácie o účte",
"@accountInformation": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"activatedEndToEndEncryption": "{username} aktivovali koncové šifrovanie",
"@activatedEndToEndEncryption": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"addGroupDescription": "Pridať popis skupiny",
"@addGroupDescription": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"admin": "Administrátor",
"@admin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"alias": "alias",
"@alias": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"alreadyHaveAnAccount": "Máte už účet?",
"@alreadyHaveAnAccount": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"anyoneCanJoin": "Ktokoľvek sa môže pripojiť",
"@anyoneCanJoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"archive": "Archivovať",
"@archive": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"archivedRoom": "Archivovaná miestnosť",
"@archivedRoom": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"areGuestsAllowedToJoin": "Môžu sa pripojiť hostia",
"@areGuestsAllowedToJoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"areYouSure": "Ste si istí?",
"@areYouSure": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"askSSSSCache": "Prosím zadajte vašu prístupovu frázu k \"bezpečému úložisku\" alebo \"kľúč na obnovu\" pre uloženie kľúčov.",
"@askSSSSCache": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"askSSSSSign": "Na overenie tejto osoby, prosím zadajte prístupovu frázu k \"bezpečému úložisku\" alebo \"klúč na obnovu\".",
"@askSSSSSign": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"askSSSSVerify": "Prosím zadajte vašu prístupovú frázu k \"bezpečnému úložisku\" alebo \"kľúč na obnovu\" pre overenie vašej relácie.",
"@askSSSSVerify": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"askVerificationRequest": "Akcepovať žiadosť o verifikáciu od {username}?",
"@askVerificationRequest": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"authentication": "Autentifikácia",
"@authentication": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"avatarHasBeenChanged": "Avatar bol zmenený",
"@avatarHasBeenChanged": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"banFromChat": "Zabanovať z chatu",
"@banFromChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"banned": "Zabanovaný",
"@banned": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"bannedUser": "{username} zabanoval {targetName}",
"@bannedUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"blockDevice": "Zakázať zariadenie",
"@blockDevice": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"byDefaultYouWillBeConnectedTo": "V základnom nastavení budete pripojený k {homeserver}",
"@byDefaultYouWillBeConnectedTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"homeserver": {}
}
},
"cachedKeys": "Klúče sa úspešne uložili!",
"@cachedKeys": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"cancel": "Zrušiť",
"@cancel": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changedTheChatAvatar": "{username} si zmenili svôj avatar",
"@changedTheChatAvatar": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheChatDescriptionTo": "{username} zmenili popis chatu na: „{description}“",
"@changedTheChatDescriptionTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"description": {}
}
},
"changedTheChatNameTo": "{username} zmenili meno chatu na: „{chatname}“",
"@changedTheChatNameTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"chatname": {}
}
},
"changedTheChatPermissions": "{username} zmenili nastavenie oprávnení chatu",
"@changedTheChatPermissions": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheDisplaynameTo": "{username} si zmenili prezývku na: {displayname}",
"@changedTheDisplaynameTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"displayname": {}
}
},
"changedTheGuestAccessRules": "{username} zmenili prístupové práva pre hosťov",
"@changedTheGuestAccessRules": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheGuestAccessRulesTo": "{username} zmenili prístupové práva pro hosťov na: {rules}",
"@changedTheGuestAccessRulesTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"rules": {}
}
},
"changedTheHistoryVisibility": "{username} zmenili nastavenie viditelnosti histórie chatu",
"@changedTheHistoryVisibility": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheHistoryVisibilityTo": "{username} zmenili nastavenie viditelnosti histórie chatu na: {rules}",
"@changedTheHistoryVisibilityTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"rules": {}
}
},
"changedTheJoinRules": "{username} zmenili nastavenie pravidiel pripojenia",
"@changedTheJoinRules": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheJoinRulesTo": "{username} zmenili nastavenie pravidiel pripojenia na: {joinRules}",
"@changedTheJoinRulesTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"joinRules": {}
}
},
"changedTheProfileAvatar": "{username} si zmenili profilový obrázok",
"@changedTheProfileAvatar": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheRoomAliases": "{username} zmenili nastavenie aliasov chatu",
"@changedTheRoomAliases": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changedTheRoomInvitationLink": "{username} zmenili odkaz k pozvánke do miestnosti",
"@changedTheRoomInvitationLink": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"changelog": "História zmien",
"@changelog": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheHomeserver": "Zmeniť použitý server",
"@changeTheHomeserver": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheme": "Zmena štýlu",
"@changeTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheNameOfTheGroup": "Zmeniť názov skupiny",
"@changeTheNameOfTheGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeTheServer": "Zmeniť server",
"@changeTheServer": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"changeWallpaper": "Zmeniť pozadie",
"@changeWallpaper": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"channelCorruptedDecryptError": "Šifrovanie bolo poškodené",
"@channelCorruptedDecryptError": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"chat": "Chat",
"@chat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"chatDetails": "Podrobnosti o chate",
"@chatDetails": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"chooseAStrongPassword": "Vyberte si silné heslo",
"@chooseAStrongPassword": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"chooseAUsername": "Vyberte si užívateľské meno",
"@chooseAUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"close": "Zavrieť",
"@close": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"compareEmojiMatch": "Porovnajte a uistite sa, že nasledujúce emotikony sa zhodujú na oboch zariadeniach:",
"@compareEmojiMatch": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"compareNumbersMatch": "Porovnajte a uistite sa, že nasledujúce čísla sa zhodujú na oboch zariadeniach:",
"@compareNumbersMatch": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"confirm": "Potvrdiť",
"@confirm": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"connect": "Pripojiť",
"@connect": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"connectionAttemptFailed": "Pokus o pripojenie zlyhal",
"@connectionAttemptFailed": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"contactHasBeenInvitedToTheGroup": "Kontakt bol pozvaný do skupiny",
"@contactHasBeenInvitedToTheGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"contentViewer": "Prehliadač obsahu",
"@contentViewer": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"copiedToClipboard": "Skopírované do schránky",
"@copiedToClipboard": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"copy": "Kopírovať",
"@copy": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"couldNotDecryptMessage": "Nebolo možné dešifrovať správu: {error}",
"@couldNotDecryptMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {
"error": {}
}
},
"couldNotSetAvatar": "Nepodarilo sa nastaviť avatar",
"@couldNotSetAvatar": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"couldNotSetDisplayname": "Nepodarilo sa nastaviť prezývku užívateľa",
"@couldNotSetDisplayname": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"countParticipants": "{count} účastníkov",
"@countParticipants": {
"type": "text",
"placeholders": {
"count": {}
}
},
"create": "Vytvoriť",
"@create": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"createAccountNow": "Vytvoriť účet teraz",
"@createAccountNow": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"createdTheChat": "{username} založili chat",
"@createdTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"createNewGroup": "Vytvoriť novú skupinu",
"@createNewGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"crossSigningDisabled": "Vzájomné overenie je vypnuté",
"@crossSigningDisabled": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"crossSigningEnabled": "Vzájomné overenie je zapnuté",
"@crossSigningEnabled": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"currentlyActive": "Momentálne prítomní",
"@currentlyActive": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"darkTheme": "Tmavá",
"@darkTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"dateAndTimeOfDay": "{date}, {timeOfDay}",
"@dateAndTimeOfDay": {
"type": "text",
"placeholders": {
"date": {},
"timeOfDay": {}
}
},
"dateWithoutYear": "{day}.{month}.",
"@dateWithoutYear": {
"type": "text",
"placeholders": {
"month": {},
"day": {}
}
},
"dateWithYear": "{day}.{month}.{year}",
"@dateWithYear": {
"type": "text",
"placeholders": {
"year": {},
"month": {},
"day": {}
}
},
"delete": "Odstrániť",
"@delete": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"deleteMessage": "Odstrániť správu",
"@deleteMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"deny": "Zamietnuť",
"@deny": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"device": "Zariadenie",
"@device": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"devices": "Zariadenia",
"@devices": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"discardPicture": "Zahodiť obrázok",
"@discardPicture": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"displaynameHasBeenChanged": "Prezývka bola zmenená",
"@displaynameHasBeenChanged": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"donate": "Prispejte",
"@donate": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"downloadFile": "Stiahnuť súbor",
"@downloadFile": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"editDisplayname": "Zmeniť prezývku",
"@editDisplayname": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"editJitsiInstance": "Nastavenie inštancie Jitsi",
"@editJitsiInstance": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emoteExists": "Emotikon už existuje",
"@emoteExists": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emoteInvalid": "Nesprávné označenie emotikonu",
"@emoteInvalid": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emoteSettings": "Nastavenie emotikonov",
"@emoteSettings": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emoteShortcode": "Kód emotikonu",
"@emoteShortcode": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emoteWarnNeedToPick": "Musíte zvoliť kód emotikonu a obrázok",
"@emoteWarnNeedToPick": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"emptyChat": "Prázdny chat",
"@emptyChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enableEncryptionWarning": "Šifrovanie už nebude možné vypnúť. Ste si tým istí?",
"@enableEncryptionWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"encryption": "Šifrovanie",
"@encryption": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"encryptionAlgorithm": "Šifrovací algoritmus",
"@encryptionAlgorithm": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"encryptionNotEnabled": "Šifrovanie nie je aktívne",
"@encryptionNotEnabled": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"end2endEncryptionSettings": "Nastavenie koncového šifrovania",
"@end2endEncryptionSettings": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enterAGroupName": "Zadajte názov skupiny",
"@enterAGroupName": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enterAUsername": "Zadajte uživateľské meno",
"@enterAUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"enterYourHomeserver": "Zadajte svoj homeserver",
"@enterYourHomeserver": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fileName": "Názov súboru",
"@fileName": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fileSize": "Veľkosť súboru",
"@fileSize": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fluffychat": "FurryChat",
"@fluffychat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"forward": "Preposlať",
"@forward": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"friday": "Piatok",
"@friday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fromJoining": "Od pripojenia",
"@fromJoining": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"fromTheInvitation": "Od pozvania",
"@fromTheInvitation": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"group": "Skupina",
"@group": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupDescription": "Popis skupiny",
"@groupDescription": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupDescriptionHasBeenChanged": "Popis skupiny bol zmenený",
"@groupDescriptionHasBeenChanged": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupIsPublic": "Skupina je verejná",
"@groupIsPublic": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"groupWith": "Skupina s {displayname}",
"@groupWith": {
"type": "text",
"placeholders": {
"displayname": {}
}
},
"guestsAreForbidden": "Hostia sú zakázaní",
"@guestsAreForbidden": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"guestsCanJoin": "Hostia sa môžu pripojiť",
"@guestsCanJoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"hasWithdrawnTheInvitationFor": "{username} vzal späť pozvánku pre {targetName}",
"@hasWithdrawnTheInvitationFor": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"help": "Pomoc",
"@help": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"homeserverIsNotCompatible": "Homeserver nie je kompatibilný",
"@homeserverIsNotCompatible": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"id": "ID",
"@id": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"identity": "Identita",
"@identity": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"incorrectPassphraseOrKey": "Nesprávna prístupová fráza alebo kľúč na obnovenie",
"@incorrectPassphraseOrKey": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"inviteContact": "Pozvať kontakt",
"@inviteContact": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"inviteContactToGroup": "Pozvať kontakt do {groupName}",
"@inviteContactToGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {
"groupName": {}
}
},
"invited": "Pozvanie",
"@invited": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"invitedUser": "{username} pozvali {targetName}",
"@invitedUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"invitedUsersOnly": "Len pozvaní používatelia",
"@invitedUsersOnly": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"inviteText": "{username} vás pozval na FluffyChat.\n1. Nainštalujte si FluffyChat: https://fluffychat.im\n2. Zaregistrujte sa alebo sa prihláste\n3. Otvorte odkaz na pozvánku: {link}",
"@inviteText": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"link": {}
}
},
"isDeviceKeyCorrect": "Je nasledujúci kód zariadenia správny?",
"@isDeviceKeyCorrect": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"isTyping": "píše...",
"@isTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"joinedTheChat": "{username} sa pripojili do chatu",
"@joinedTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"keysCached": "Kľúče sú uložené",
"@keysCached": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"keysMissing": "Kľúče chýbaju",
"@keysMissing": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"kicked": "{username} vyhodili {targetName}",
"@kicked": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"kickedAndBanned": "{username} vyhodili a zabanovali {targetName}",
"@kickedAndBanned": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"kickFromChat": "Vyhodiť z chatu",
"@kickFromChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"lastActiveAgo": "Naposledy prítomní: {localizedTimeShort}",
"@lastActiveAgo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"localizedTimeShort": {}
}
},
"lastSeenIp": "Naposledy zaznamenaná IP adresa",
"@lastSeenIp": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"lastSeenLongTimeAgo": "Videný veľmi dávno",
"@lastSeenLongTimeAgo": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"leave": "Opustiť",
"@leave": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"leftTheChat": "Opustili chat",
"@leftTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"license": "Licencia",
"@license": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"lightTheme": "Svetlá",
"@lightTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"loadCountMoreParticipants": "Načítať ďalších {count} účastníkov",
"@loadCountMoreParticipants": {
"type": "text",
"placeholders": {
"count": {}
}
},
"loadingPleaseWait": "Načítava sa... Čakajte prosím",
"@loadingPleaseWait": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"loadMore": "Načítať viac...",
"@loadMore": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"login": "Prihlásiť sa",
"@login": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"logInTo": "Prihlásenie k {homeserver}",
"@logInTo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"homeserver": {}
}
},
"logout": "Odhlásiť sa",
"@logout": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"makeAModerator": "Pridať práva moderátora",
"@makeAModerator": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"makeAnAdmin": "Pridať práva administrátora",
"@makeAnAdmin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"makeSureTheIdentifierIsValid": "Skontrolujte, či je identifikátor platný",
"@makeSureTheIdentifierIsValid": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"messageWillBeRemovedWarning": "Správa bude odstránená pre všetkých účastníkov",
"@messageWillBeRemovedWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"moderator": "Moderátor",
"@moderator": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"monday": "Pondelok",
"@monday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"muteChat": "Stlmiť chat",
"@muteChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"needPantalaimonWarning": "Prosím berte na vedomie, že na koncové šifrovanie zatiaľ potrebujete Pantalaimon.",
"@needPantalaimonWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"newMessageInFluffyChat": "Nová správa v FurryChate",
"@newMessageInFluffyChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"newPrivateChat": "Nový súkromný chat",
"@newPrivateChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"newVerificationRequest": "Nová žiadosť o verifikáciu!",
"@newVerificationRequest": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noCrossSignBootstrap": "FurryChat v súčasnosti nepodporuje povolenie krížového podpisu. Prosím, povoľte ho z Riot.im.",
"@noCrossSignBootstrap": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noEmotesFound": "Nenašli sa žiadne emotikony. 😕",
"@noEmotesFound": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noGoogleServicesWarning": "Zdá sa, že nemáte žiadne služby Googlu v telefóne. To je dobré rozhodnutie pre vaše súkromie! Ak chcete dostávať push notifikácie vo FurryChat, odporúčame používať microG: https://microg.org/",
"@noGoogleServicesWarning": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noMegolmBootstrap": "FurryChat v súčasnosti nepodporuje povolenie online zálohu klúčov. Prosím, povoľte ho z Riot.im.",
"@noMegolmBootstrap": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"none": "Žiadne",
"@none": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noPermission": "Chýba povolenie",
"@noPermission": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"noRoomsFound": "Nenašli sa žiadne miestnosti...",
"@noRoomsFound": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"notSupportedInWeb": "Nepodporované vo webovej verzii",
"@notSupportedInWeb": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"numberSelected": "{number} označených správ",
"@numberSelected": {
"type": "text",
"placeholders": {
"number": {}
}
},
"ok": "ok",
"@ok": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"onlineKeyBackupDisabled": "Online záloha kľúčov je vypnutá",
"@onlineKeyBackupDisabled": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"onlineKeyBackupEnabled": "Online záloha kľúčov je zapnutá",
"@onlineKeyBackupEnabled": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"oopsSomethingWentWrong": "Och! Niečo sa pokazilo...",
"@oopsSomethingWentWrong": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"openAppToReadMessages": "Na prečítanie správy otvorte aplikáciu",
"@openAppToReadMessages": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"openCamera": "Otvoriť fotoaparát",
"@openCamera": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"optionalGroupName": "(Voliteľné) Názov skupiny",
"@optionalGroupName": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"participatingUserDevices": "Zúčastnené užívateľské zariadenia",
"@participatingUserDevices": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"passphraseOrKey": "prístupová fráza alebo kľúč na obnovenie",
"@passphraseOrKey": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"password": "Heslo",
"@password": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pickImage": "Vybrať obrázok",
"@pickImage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"play": "Prehrať (fileName}",
"@play": {
"type": "text",
"placeholders": {
"fileName": {}
}
},
"pleaseChooseAUsername": "Vyberte si používateľské meno",
"@pleaseChooseAUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pleaseEnterAMatrixIdentifier": "Vyberte si matrix identifkátor",
"@pleaseEnterAMatrixIdentifier": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pleaseEnterYourPassword": "Prosím zadajte svoje heslo",
"@pleaseEnterYourPassword": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"pleaseEnterYourUsername": "Zadajte svoje používateľské meno",
"@pleaseEnterYourUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"publicRooms": "Verejné miestnosti",
"@publicRooms": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"recording": "Nahrávam",
"@recording": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"redactedAnEvent": "{username} odstránili udalosť",
"@redactedAnEvent": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"reject": "Odmietnuť",
"@reject": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"rejectedTheInvitation": "{username} odmietli pozvánku",
"@rejectedTheInvitation": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"rejoin": "Vrátiť sa",
"@rejoin": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"remove": "Odstrániť",
"@remove": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removeAllOtherDevices": "Odstráňiť všetky ostatné zariadenia",
"@removeAllOtherDevices": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removedBy": "Odstánené užívateľom {username}",
"@removedBy": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"removeDevice": "Odstráňiť zariadenie",
"@removeDevice": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removeExile": "Odblokovať",
"@removeExile": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"removeMessage": "Odstrániť správu",
"@removeMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"renderRichContent": "Zobraziť formátovaný obsah",
"@renderRichContent": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"reply": "Odpovedať",
"@reply": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"requestPermission": "Vyžiadať si povolenie",
"@requestPermission": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"requestToReadOlderMessages": "Žiadosť o prečítanie starších správ",
"@requestToReadOlderMessages": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"revokeAllPermissions": "Zrušiť všetky povolenia",
"@revokeAllPermissions": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"roomHasBeenUpgraded": "Miestnosť bola upgradeovaná",
"@roomHasBeenUpgraded": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"saturday": "Sobota",
"@saturday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"searchForAChat": "Vyhladať v chate",
"@searchForAChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"seenByUser": "Videné užívateľom {username}",
"@seenByUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"seenByUserAndCountOthers": "Videné užívateľom {username} a {count} dalšími",
"@seenByUserAndCountOthers": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"count": {}
}
},
"seenByUserAndUser": "Videné užívateľmi {username} a {username2}",
"@seenByUserAndUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"username2": {}
}
},
"send": "Odoslať",
"@send": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendAMessage": "Odoslať správu",
"@sendAMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendFile": "Odoslať súbor",
"@sendFile": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sendImage": "Odoslať obrázok",
"@sendImage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sentAFile": "{username} poslali súbor",
"@sentAFile": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentAnAudio": "{username} poslali zvukovú nahrávku",
"@sentAnAudio": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentAPicture": "{username} poslali obrázok",
"@sentAPicture": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentASticker": "{username} poslali nálepku",
"@sentASticker": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sentAVideo": "{username} poslali video",
"@sentAVideo": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"sessionVerified": "Relácia je overená",
"@sessionVerified": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"setAProfilePicture": "Nastaviť profilový obrázok",
"@setAProfilePicture": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"setGroupDescription": "Nastaviť popis skupiny",
"@setGroupDescription": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"setInvitationLink": "Nastaviť odkaz pre pozvánku",
"@setInvitationLink": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"setStatus": "Nastaviť status",
"@setStatus": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"settings": "Nastavenia",
"@settings": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"share": "Zdieľať",
"@share": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sharedTheLocation": "{username} zdieľa lokáciu",
"@sharedTheLocation": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"signUp": "Zaregistrovať sa",
"@signUp": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"skip": "Preskočiť",
"@skip": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sourceCode": "Zdrojový kód",
"@sourceCode": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"startYourFirstChat": "Začnite svoj prvý chat :-)",
"@startYourFirstChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"statusExampleMessage": "Ako sa dnes máte?",
"@statusExampleMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"submit": "Odoslať",
"@submit": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"sunday": "Nedeľa",
"@sunday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"systemTheme": "Systémová farba",
"@systemTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"tapToShowMenu": "Ťuknutím zobrazíte menu",
"@tapToShowMenu": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"theyDontMatch": "Sa nezhodujú",
"@theyDontMatch": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"theyMatch": "Zhodujú sa",
"@theyMatch": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"thisRoomHasBeenArchived": "Táto miestnosť bola archivovaná.",
"@thisRoomHasBeenArchived": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"thursday": "Štvrtok",
"@thursday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"timeOfDay": "{hours24}:{minutes}",
"@timeOfDay": {
"type": "text",
"placeholders": {
"hours12": {},
"hours24": {},
"minutes": {},
"suffix": {}
}
},
"title": "FurryChat",
"@title": {
"description": "Title for the application",
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"tryToSendAgain": "Skúsiť znova odoslať",
"@tryToSendAgain": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"tuesday": "Utorok",
"@tuesday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unbannedUser": "{username} odbanovali {targetName}",
"@unbannedUser": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"targetName": {}
}
},
"unblockDevice": "Odblokovať zariadenie",
"@unblockDevice": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unknownDevice": "Neznáme zariadenie",
"@unknownDevice": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unknownEncryptionAlgorithm": "Neznámy šifrovací algoritmus",
"@unknownEncryptionAlgorithm": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unknownEvent": "Neznáma udalosť „{type}“",
"@unknownEvent": {
"type": "text",
"placeholders": {
"type": {}
}
},
"unknownSessionVerify": "Neznáma relácia, prosím verifikujte ju",
"@unknownSessionVerify": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unmuteChat": "Zrušiť stlmenie chatu",
"@unmuteChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"unreadChats": "{unreadCount} neprečítaných chatov",
"@unreadChats": {
"type": "text",
"placeholders": {
"unreadCount": {}
}
},
"unreadMessages": "{unreadEvents} neprečítaných správ",
"@unreadMessages": {
"type": "text",
"placeholders": {
"unreadEvents": {}
}
},
"unreadMessagesInChats": "{unreadEvents} neprečítaných správ v {unreadChats} chatoch",
"@unreadMessagesInChats": {
"type": "text",
"placeholders": {
"unreadEvents": {},
"unreadChats": {}
}
},
"useAmoledTheme": "Použiť Amoled kompatibilné farby?",
"@useAmoledTheme": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"userAndOthersAreTyping": "{username} a {count} dalších píšu…",
"@userAndOthersAreTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"count": {}
}
},
"userAndUserAreTyping": "{username} a {username2} píšu…",
"@userAndUserAreTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"username2": {}
}
},
"userIsTyping": "{username} píše…",
"@userIsTyping": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"userLeftTheChat": "{username} opustili chat",
"@userLeftTheChat": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {}
}
},
"username": "Užívateľské meno",
"@username": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"userSentUnknownEvent": "{username} poslali udalosť {type}",
"@userSentUnknownEvent": {
"type": "text",
"placeholders": {
"username": {},
"type": {}
}
},
"verifiedSession": "Úspešne overenie relácie!",
"@verifiedSession": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verify": "Overiť",
"@verify": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verifyManual": "Verifikovať manuálne",
"@verifyManual": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verifyStart": "Spustiť verifikáciu",
"@verifyStart": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verifySuccess": "Verifikácia bola úspešná!",
"@verifySuccess": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verifyTitle": "Verifikujem protiľahlý účet",
"@verifyTitle": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"verifyUser": "Verifikovať používateľa",
"@verifyUser": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"videoCall": "Videohovor",
"@videoCall": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"visibilityOfTheChatHistory": "Viditeľnosť histórie chatu",
"@visibilityOfTheChatHistory": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"visibleForAllParticipants": "Viditeľné pre všetkých účastníkov",
"@visibleForAllParticipants": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"visibleForEveryone": "Viditeľné pre každého",
"@visibleForEveryone": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"voiceMessage": "Hlasová správa",
"@voiceMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"waitingPartnerAcceptRequest": "Čaká sa, kým partner prijme požiadavku...",
"@waitingPartnerAcceptRequest": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"waitingPartnerEmoji": "Čaká sa, kým partner prijme emotikon...",
"@waitingPartnerEmoji": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"waitingPartnerNumbers": "Čaká sa na to, kým partner prijme čísla...",
"@waitingPartnerNumbers": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"wallpaper": "Pozadie",
"@wallpaper": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"warningEncryptionInBeta": "Konečné šifrovanie je momentálne v Beta verzii! Používajte na vlastné riziko!",
"@warningEncryptionInBeta": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"wednesday": "Streda",
"@wednesday": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"welcomeText": "Vítajte v najroztomilejšom instant messengeri v sieti matrix.",
"@welcomeText": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"whoIsAllowedToJoinThisGroup": "Kto môže vstúpiť do tejto skupiny",
"@whoIsAllowedToJoinThisGroup": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"writeAMessage": "Napísať správu...",
"@writeAMessage": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"yes": "Áno",
"@yes": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"you": "Vy",
"@you": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youAreInvitedToThisChat": "Ste pozvaní do tohto chatu",
"@youAreInvitedToThisChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youAreNoLongerParticipatingInThisChat": "Už sa nezúčastňujete tohto chatu",
"@youAreNoLongerParticipatingInThisChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youCannotInviteYourself": "Nemôžete pozvať samých seba",
"@youCannotInviteYourself": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"youHaveBeenBannedFromThisChat": "Máte zablokovaný prístup k tomuto chatu",
"@youHaveBeenBannedFromThisChat": {
"type": "text",
"placeholders": {}
},
"yourOwnUsername": "Vaša vlastná prezývka",
"@yourOwnUsername": {
"type": "text",
"placeholders": {}
}
}